Piątek, 4  września 2020


SALA BUDAPESZT B


10.15 - 17.00  I  SALA BUDAPESZT B  I  Nowoczesna endodoncja

Organizator: Poldent

element
10.15 - 12.15  I  Nie szukaj MB2 – odkop go! Jak skutecznie zlokalizować i opracować dodatkowy kanał w korzeniu policzkowym-mezjalnym trzonowców szczęki. Wykład + pokaz pod mikroskopem.

o prowadzącym >>>


lek. dent. Sławomir Gabryś


Studia stomatologiczne ukończył w 2004 roku na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od dwunastu lat zajmuje się wyłącznie leczeniem kanałowym z zastosowaniem mikroskopu zabiegowego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Endodontycznego oraz European Society of Endodontology. Od 2011 roku współpracuje z Działem Badawczym PTE. Od siedmiu lat jest Opinion Leaderem firmy Poldent, z którą prowadzi autorski program szkoleń podyplomowych z endodoncji Endo Akademia. Autor i współautor licznych publikacji o tematyce endodontycznej m.in. w „Endodoncja w Praktyce”, „Poradnik Stomatologiczny”, „Magazyn Stomatologiczny” , „Medical Tribune”. W 2019 roku został członkiem Dental Masters Group. Endodoncja to jego pasja nie zawód.
Wiedza na temat anatomii systemu korzeniowego jest kluczem do jego skutecznego oczyszczenia. Bardzo dobra znajomość reguł i prawideł, dotyczących dna komory zębów, pozwala klinicystom na pomyślne zlokalizowanie, eksplorację, poszerzenie i dezynfekcję wszystkich kanałów korzeniowych. Pierwszy trzonowiec szczęki jest jednym z najtrudniejszych do leczenia kanałowego. Jedną z przyczyn jest skomplikowana anatomia systemu kanałowego w korzeniu policzkowym-mezjlanym. Występowanie dodatkowego kanału (MB2) w tym korzeniu może sięgać nawet 96% , a jego pominięcie może mieć negatywny wpływ na rokowanie leczenia.

Podczas wykładu autor przedstawi swoje postępowanie z dodatkowym kanałem (MB2) w trzonowcach szczęki. Krok po kroku zaprezentowane zostanie gdzie lokalizować kanał MB2 w dnie komory i jak sprawić aby był on możliwy do eksploracji i  opracowania. Liczne zdjęcia i filmy spod mikroskopu ułatwią zrozumienie zagadnienia. Dodatkowo wykład zakończy się pokazem lokalizacji, udrożnienia i opracowania kanału MB2 w usuniętym trzonowcu szczęki, transmitowanym na ekran sali wykładowej z mikroskopu zabiegowego.więcej >>>
- częstotliwość występowania MB2
- wskazówki gdzie się spodziewać dodatkowego kanału
- interpretacja anatomii dna komory (bruzda i kropeczka)
- jak sprawić aby kanał MB2 był możliwy do opracowania
- wizualizacja przebiegu kanału MB2
- jak rozpoznać, opracować i wypełnić kanały łączące się
- HT technology – jak może być pomocna w opracowaniu kanałów
- bezpieczna sekwencja opracowania trudnych przypadków.
12.45 - 14.45  I  Powtórne leczenie kanałowe. Szybkie i przewidywalne procedury usuwania starego wypełnienia kanałów. Wykład + pokaz pod mikroskopem

o prowadzącym >>>


dr n. med. Piotr Wujec


Lekarz dentysta, specjalista Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji, absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Studia dzienne ukończył w 2006 roku, następnie rozpoczął studia doktoranckie w Zakładzie Endodoncji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W październiku 2013 roku obronił z wyróżnieniem pracę doktorską z zakresu endodoncji. Od dziesięciu lat prowadzi wykłady i kursy praktyczne dla lekarzy dentystów z zakresu endodoncji. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Endodontycznego i European  Society of Endodontology a także Polskiego Towarzystwa Ergonomii Stomatologicznej. Prowadzi specjalistycznego bloga dotyczącego endodoncji perfendo.blogspot.com
Powtórne leczenie kanałowe jest zawsze trudniejsze do przeprowadzenia niż leczenie pierwotne. Oprócz kłopotów z naturalną anatomią systemów kanałowych lekarz musi jeszcze usunąć materiał, którym system kanałowy został wypełniony w trakcie leczenia pierwotnego. Jeżeli po leczeniu pierwotnym ząb był odbudowany protetycznie, w kanałach znajdować się może jeszcze wkład koronowo-korzeniowy, który będzie dodatkowym kłopotem podczas oczyszczania systemów kanałowych. Oprócz materiałów, które celowo wypełniają kanały, spotkać jeszcze możemy przeszkody, które zostały w kanałach pozostawione przez przypadek np. fragmenty złamanych narzędzi kanałowych.

Podczas wykładu autor pokaże protokoły usuwania różnych grup materiałów z kanału. Zaproponuje narzędzia i rozpuszczalniki ułatwiające usuwanie gutaperki i past z kanałów, wskaże różnice pomiędzy usuwaniem wkładów z włókna szklanego i metalowych a także dokładnie opisze 2 techniki usuwania złamanych narzędzi z systemów kanałowych. 


Po części teoretycznej wykładu autor zademonstruje pod mikroskopem sekwencje pracy narzędziami Endostar Reendo i usuwanie gutaperki z kanału zęba.

więcej >>>
-      rodzaje wypełnień w kanałach korzeniowych
-      protokół deobturacji kanałów wypełnionych gutaperką i pastą uszczelniającą
-      usuwanie wkładów z włókna szklanego
-      usuwanie wkładów metalowych
-      usuwanie złamanych narzędzi z systemów kanałowych.
15.15 - 17.00  I  Szczelne, trójwymiarowe wypełnienie systemu kanałowego w każdej sytuacji klinicznej. Wykład + pokaz pod mikroskopem

o prowadzącym >>>


dr n. med. Michał Jegier


Absolwent Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Doktor nauk medycznych w zakresie stomatologii. Od 12 lat zajmuje się stomatologią mikroskopową, specjalizuje się w endodoncji oraz mikrochirurgii. Jest perfekcjonistą a praca z mikroskopem operacyjnym pozwala mu stale doskonalić umiejętności. Autor kursów poświęconych tematyce endodontycznej i pracy z mikroskopem zabiegowym. Wykłada Endodoncję Kliniczną dla studentów Studiów Anglojęzycznych UM w Łodzi.
Wypełnienie przestrzeni endodontycznej jest ostatnim i wydawałoby się najprostszym etapem zwieńczającym terapię endodontyczną. Okazuje się jednak, że złożoność anatomii, uwarunkowania klinicze i mnogość dostępnych technik i materiałów wykorzystywanych na tym etapie pracy mogą przyspożyć trudności i dylematów każdemu klinicyście.
Podczas wykładu autor poprowadzi słuchaczy krok po kroku przez proces decyzyjny odnośnie optymalnych technik wypełniania systemu endodontycznego.

Omówi wszystkie kroki wypełniania metodą ciągłej fali, zamykania szerokich kanałów z otwartym wierzchołkiem a także omówi sposoby postępowania w przypadku kanałów z perforacjami.

Słuchacze zostaną również zapoznani z instrumentarium dedykowanemu każdej z omawianych technik. Wreszcie autor poruszy kwestię przecieku koronowego i rolę szczelności koronowej warunkującej długotrwały sukces terapii endodontycznej. Omawiane zagadnienia będą ilustrowane własnymi przypadkami klinicznymi z dokładnym omówieniem wykorzystanych technik, materiałów i narzędzi. Wykład zakończy się pokazem na żywo z użyciem mikroskopu zabiegowego. Autor zaprezentuje wypełnienie metodą ciągłej fali systemu kanałowego trzonowca żuchwy z systemem kanałowym typu I oraz II wg Vertucci.więcej >>>
- założenia i metodologia wypełnianie systemu kanałowego metodą ciągłej fali (EQV)
- zastosowanie metody jednego ćwieka i uszczelniacza bioceramicznego
- wypełnianie kanałów z szerokim wierzchołkiem - apical plug
- postępowanie z perforacjami - metoda kanapki
- zabezpieczenie systemu kanałowego przed przeciekiem koronowym.

wymagane zapisy >>>
!!!BRAK WOLNYCH MIEJSC

Koszt
: 150zł – 1 wykład, cała sesja Poldent – 3 wykłady 450zł 350zł*
Punkty edukacyjne: 2 pkt. – 1 wykład, 6 pkt – cała sesja Poldent.
Zgłoszenia: dział szkoleń Poldent, tel.: 605 886 565 , 22 351 76 68, e-mail: szkolenia@poldent.pl
Nr konta do wpłaty: Poldent, ul. Dzika 2, 00-194 Warszawa, 64 1240 6175 1111 0010 3915 9844 (tytułem: wykład Krakdent lub sesja Krakdent, imię+nazwisko uczestnika).
• Wpłata za wykład najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia
• wpłata w odpowiednim terminie jest potwierdzeniem uczestnictwa i pewnością miejsca na wykładzie.


* Ograniczona ilość miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat. Cena nie zawiera biletu wstępu na targi.


SALA BUDAPESZT C

10.30 - 16.45  I  SALA BUDAPESZT C  I  Jak wyróżnić się na tle konkurencji? – prowadzenie pacjenta, marketing i ekonomia w gabinecie                                                                                        stomatologicznym

Organizator: Oboda Training & Consulting Group


10.30 - 11.30  I  Twój wizerunek w social mediach – rola i znaczenie digitalowego świata w rozwoju praktyki 

o prowadzącym >>>


Maciej Majerczak

Ekspert z zakresu e-biznesu z 17-letnim stażem. Ukończył z wyróżnieniem studia Master of Science z zakresu e-Biznesu w Oxford Brookes University, a jego praca dyplomowa: Pozycjonowanie i optymalizacja stron internetowych w wyszukiwarce Google, jako czynnik sukcesu na rynku B2C została wyróżniona nagrodą Rektora oraz nagrodą COMPU-TER WORLD MAGAZINE. Doświadczenie zdobywał m. in. w wiodących bankach oraz firmach motoryzacyjnych, gdzie odpowiadał za prowadzenie złożonych projektów, mających na celu pozyskiwanie klientów w sieci. W pracy łączy wielką pasję do nowych technologii z solidną wiedzą z zakresu marketingu i sprzedaży wraz z wieloletnim doświadczeniem. Od 2015 roku pomaga z sukcesami wybranym klinikom w całej Polsce prowadzić skuteczne działania w Internecie mające na celu pozyskanie pacjentów.
Wykład jest przeznaczony dla lekarzy i właścicieli praktyk stomatologicznych. Pokaże jak wizerunek lekarza, przychodni w sieci wpływa na rozwój praktyki. Dowiesz się jak świadomie, efektywnie i przy najmniejszych nakładach czasu tworzyć swój wizerunek, aby wspierał cele praktyki.

W szczególności dowiesz się:
·         gdzie i jak działać w mediach społecznościowych,
·         jak zadbać o swoje bezpieczeństwo w social mediach, 
·         jak przygotować ogólną strategię działania,
·         jak stworzyć grupy docelowe,
·         jak powinien wyglądać idealny post na Facebooku i Instagramie.

więcej >>>
Dzięki wykładowi będziesz w stanie efektywniej zarządzać swoim wizerunkiem w Social Mediach, jak również wykorzystać ten kanał komunikacji do pozyskiwania pacjentów. Zyskasz też duży zastrzyk najnowszej wiedzy o trendach z digitalowego świata.
11.45 - 12.45  I  Charyzma – istotny element postawy lekarza w kontekście zwiększenia liczby pacjentów podejmujących kompleksowe leczenia

o prowadzącym >>>


Mariusz Oboda


Założyciel OBODA Group® i twórca jej projektów szkoleniowych. Na swojej drodze zawodowej od 1993 r. jest związany ze stomatologią. Stworzył 3 przychodnie stomatologiczne, którymi z sukcesem zarządzał przez kilkanaście lat. W ramach OBODA Group zrzesza psychologów oraz socjologów, którzy skupiają się na badaniu psychologicznych aspektów pracy z pacjentem. Jako jeden z kilkudziesięciu coachów w Polsce posiada akredytację największej międzynarodowej organizacji coachingowej ICF (International Coach Federation) na poziomie Professional Certified Coach (PCC). Jest certyfikowanym trenerem NLP, posiada certyfikat Master Practicioner in Art of NLP, nadany przez amerykańskie stowarzyszenie The Society of NLP i Instytut Psychoterapii. Od 15 lat z sukcesami pracuje jako trener i coach. W 2003 roku postanowił w unikalny sposób połączyć całą zdobytą wiedzę psychologiczną oraz stomatologiczną i skupić się na badaniu i opracowywaniu profesjonalnych standardów pracy z pacjentem stomatologicznym. Prekursor badań wpływu postępowania lekarza na decyzje medyczne pacjenta. Autor najbardziej kompletnego projektu rozwoju zawodowego i osobistego lekarzy dentystów (MEMS). Twórca unikalnego interdyscyplinarnego modelu zarządzania praktyką (LEAD). Jako pierwszy na tym rynku rozwija także zasoby wewnętrzne uczestników, wiedząc, że behawioralne wskazówki postępowania to dopiero początek drogi do sukcesu zawodowego i osobistego. Autor kilkudziesięciu artykułów z zakresu psychologicznych aspektów pracy z pacjentem (magazyny takie jak: Implantologia, e-Dentico, Medical Dental Tribune, TPS).
Wykład dedykowany jest lekarzom, higienistom oraz wszystkim osobom chcącym rozwijać w sobie zdolność budowania relacji opartej na charyzmie, a jego podstawą są badania naukowe i badania własne. Przekonasz się, jak odnaleźć w sobie lub wypracować charyzmatyczną postawę, jak połączyć wewnętrzną siłę dążącą do realizacji celów z ciepłą i życzliwą relacją.
 
Uzyskasz odpowiedzi na pytania:
 
 • Czym tak naprawdę jest charyzma i dlaczego warto ją w sobie rozwijać?
 • Jakie są główne filary charyzmy?
 • Jaki jest wpływ charyzmatycznej postawy lekarza na decyzje pacjenta?
 • Jaki jest wpływ charyzmatycznej postawy menadżera na zachowanie zespołu?
 • Jak rozwijać w sobie tę kompetencję?

więcej >>>
Dzięki wykładowi uzyskasz nowy wgląd w to, jak budować relacje z pacjentami i współpracownikami. Będziesz mieć zrozumienie tego, jak pracować nad swoimi wewnętrznymi zasobami, by ludzie chętnie podążali za twoją wizją.  
13.15 - 14.15  I  Opiekun pacjenta – nowe strategiczne stanowisko w polskiej stomatologii

​o prowadzącym >>>


Justyna Pająk


Psycholog, coach, trener i specjalista ds. analizy potrzeb szkoleniowych. Ukończyła studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza na kierunku Psychologia. Absolwentka Szkoły Coachingu w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Posiada certyfikat Practitioner of Art of NLP nadany przez amerykańskie stowarzyszenie The Society of NLP i Instytut Psychoterapii. W swoim rozwoju koncentruje się na zagadnieniach związanych z wpływem kultury i organizacji pracy na zaangażowanie pracownika oraz na czynnikach wpływających na satysfakcję i motywację pacjenta do kompleksowego leczenia. Ze stomatologią związana od prawie 10 lat. Autorka kilkunastu artykułów z zakresu psychologii w gabinecie stomatologicznym. W zespole OBODA Group® jest konsultantem i trenerem odpowiedzialnym za rozwój kompetencji rejestratorek i asystentek, szkolenia z zakresu wyboru i wdrożenia idealnego pracownika, szkolenia dla opiekunów pacjenta oraz analizę potrzeb szkoleniowych.
Wykład dedykowany jest właścicielom gabinetów oraz obecnym i przyszłym opiekunom pacjenta. Żadne dotychczasowe stanowisko w praktyce oprócz lekarza nie miało tak strategicznego znaczenia dla wzrostu liczby kompleksowych leczeń, satysfakcji pacjenta i rozwoju praktyki.
 
Uzyskasz odpowiedzi na pytania:
 
 • Jakie kompetencje są kluczowe na stanowisku opiekuna pacjenta?
 • Jakie korzyści przynosi opiekun pacjenta dla praktyki?
 • Jak wygląda modelowa struktura prowadzenia pacjenta przez opiekuna?
 • Jak prostymi sposobami zbudować z pacjentem wyróżniającą się relację?
 • Jak rozmawiać z pacjentem na temat finansowania leczenia?

więcej >>>
Dzięki uczestnictwu w wykładzie będziesz mieć jasność, jak zorganizować pracę opiekuna w swojej praktyce. Zobaczysz duże korzyści, jakie wnosi on w obszarze zwiększenia komfortu pacjenta w trakcie całego procesu leczenia.
14.30 - 15.30  I  Postawa i wewnętrzne zasoby higienistki - jak sprawić, aby 80% pacjentów po higienizacji wracało na co 6-miesięczną kontrolę?

o prowadzącym >>>


Mariusz Oboda


Założyciel OBODA Group® i twórca jej projektów szkoleniowych. Na swojej drodze zawodowej od 1993 r. jest związany ze stomatologią. Stworzył 3 przychodnie stomatologiczne, którymi z sukcesem zarządzał przez kilkanaście lat. W ramach OBODA Group zrzesza psychologów oraz socjologów, którzy skupiają się na badaniu psychologicznych aspektów pracy z pacjentem. Jako jeden z kilkudziesięciu coachów w Polsce posiada akredytację największej międzynarodowej organizacji coachingowej ICF (International Coach Federation) na poziomie Professional Certified Coach (PCC). Jest certyfikowanym trenerem NLP, posiada certyfikat Master Practicioner in Art of NLP, nadany przez amerykańskie stowarzyszenie The Society of NLP i Instytut Psychoterapii. Od 15 lat z sukcesami pracuje jako trener i coach. W 2003 roku postanowił w unikalny sposób połączyć całą zdobytą wiedzę psychologiczną oraz stomatologiczną i skupić się na badaniu i opracowywaniu profesjonalnych standardów pracy z pacjentem stomatologicznym. Prekursor badań wpływu postępowania lekarza na decyzje medyczne pacjenta. Autor najbardziej kompletnego projektu rozwoju zawodowego i osobistego lekarzy dentystów (MEMS). Twórca unikalnego interdyscyplinarnego modelu zarządzania praktyką (LEAD). Jako pierwszy na tym rynku rozwija także zasoby wewnętrzne uczestników, wiedząc, że behawioralne wskazówki postępowania to dopiero początek drogi do sukcesu zawodowego i osobistego. Autor kilkudziesięciu artykułów z zakresu psychologicznych aspektów pracy z pacjentem (magazyny takie jak: Implantologia, e-Dentico, Medical Dental Tribune, TPS).
Wykład dedykowany jest higienistkom i właścicielom gabinetów stomatologicznych. Dowiesz się, jak prowadzić rozmowę z pacjentem w sposób, który doprowadzi do rzeczywistej zmiany jego podejścia do zdrowia jamy ustnej i regularnych kontroli.
 
Uzyskasz odpowiedzi na pytania:
 
 • Jak rozpoznać i zmieniać ograniczające przekonania pacjenta dot. czystych zębów i możliwości utrzymania ich przez całe życie?
 • Jak wygląda coachingowy model prowadzenia rozmowy z pacjentem?
 • Jak wzbudzić w pacjencie poczucie odpowiedzialności i wpływu na stan swoich zębów?

więcej >>>
Wykład dostarczy narzędzi pozwalających na prowadzenie rozmowy na pogłębionym poziomie, który w dużym stopniu wpływa na sposób myślenia pacjenta, zmienia jego nastawienie i uruchamia wewnętrzną motywację.
15.45 - 16.45  I  Rzeczywiste znaczenie wskaźników ekonomicznych w zarządzaniu i rozwoju praktyki

o prowadzącym >>>

Mariusz Oboda


Założyciel OBODA Group® i twórca jej projektów szkoleniowych. Na swojej drodze zawodowej od 1993 r. jest związany ze stomatologią. Stworzył 3 przychodnie stomatologiczne, którymi z sukcesem zarządzał przez kilkanaście lat. W ramach OBODA Group zrzesza psychologów oraz socjologów, którzy skupiają się na badaniu psychologicznych aspektów pracy z pacjentem. Jako jeden z kilkudziesięciu coachów w Polsce posiada akredytację największej międzynarodowej organizacji coachingowej ICF (International Coach Federation) na poziomie Professional Certified Coach (PCC). Jest certyfikowanym trenerem NLP, posiada certyfikat Master Practicioner in Art of NLP, nadany przez amerykańskie stowarzyszenie The Society of NLP i Instytut Psychoterapii. Od 15 lat z sukcesami pracuje jako trener i coach. W 2003 roku postanowił w unikalny sposób połączyć całą zdobytą wiedzę psychologiczną oraz stomatologiczną i skupić się na badaniu i opracowywaniu profesjonalnych standardów pracy z pacjentem stomatologicznym. Prekursor badań wpływu postępowania lekarza na decyzje medyczne pacjenta. Autor najbardziej kompletnego projektu rozwoju zawodowego i osobistego lekarzy dentystów (MEMS). Twórca unikalnego interdyscyplinarnego modelu zarządzania praktyką (LEAD). Jako pierwszy na tym rynku rozwija także zasoby wewnętrzne uczestników, wiedząc, że behawioralne wskazówki postępowania to dopiero początek drogi do sukcesu zawodowego i osobistego. Autor kilkudziesięciu artykułów z zakresu psychologicznych aspektów pracy z pacjentem (magazyny takie jak: Implantologia, e-Dentico, Medical Dental Tribune, TPS).
Wykład dedykowany jest właścicielom gabinetów stomatologicznych, managerom oraz wszystkim osobom chcącym zgłębić zagadnienia ekonomii w praktyce. Znajomość wskaźników ekonomicznych jest nieodzowną bazą profesjonalnego zarządzania.
 
Na wykładzie dowiesz się:
 
 • Jakie wskaźniki mają największe znaczenie dla oceny efektywnego zarządzania praktyką?
 • Jak odpowiednio czytać i analizować wskaźniki?
 • Na czym polega związek przyczynowo-skutkowy zachodzący między decyzjami menadżerskim i organizacyjnymi a wynikami wskaźników?

więcej >>>
Szczególną uwagę wykładowca zwróci na to, w jakim stopniu określone wskaźniki są informacją, objawem głębszych problemów wynikających z niewłaściwego zarządzania praktyką.
wymagane zapisy >>>
Koszt uczestnictwa w 1 wykładzie: 130 zł
Koszt uczestnictwa w całym dniu: 500 zł
Ceny nie zawierają biletu wstępu na targi.
Więcej informacji i zapisy: marlena.majewska@oboda.pl lub pod nr tel. 601 370 962.


SALA LWÓW A


10.15 - 12.00  I  SALA LWÓW A  I  Klin indywidualny - czyli jak zostać mistrzem II klasy 

3M, prowadzący: lek. dent. Michał Berezowski


o prowadzącym >>>
lek. dent. Michał Berezowski

Absolwent kierunku lekarsko-dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Główne zainteresowania to jakość świadczonych usług  stomatologicznych oraz kompleksowe podejście do potrzeb pacjenta. Cechuje go empatia oraz życzliwe podejście do pacjenta. Swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe stale pogłębia biorąc udział w licznych kursach i szkoleniach z zakresu stomatologii zachowawczej, endodoncji, protetyki, ortodoncji, fotografii oraz okluzji. Od 2010 roku prowadzi prywatną klinikę stomatologiczną Zakochani w Uśmiechu. Prywatnie fascynat biegów, maratończyk.


Podczas wykładu opowiedziane zostaną procedury, materiały i najważniejsze tips&tricks w codziennej stomatologii zachowawczej.

Opis:

- Jak odtworzyć prawidłową powierzchnię kontaktu bez nawisu?
- Jak stworzyć klin indywidualny?
- Prewedging - tak czy nie?
- Czy koferdam jest zawsze potrzebny?
- Czy praca w koferdamie w przypadku II klasy jest zawsze możliwa??
- Technika pracy formówkami sekcyjnymi
- Różnice między formówką sekcyjną a formówką na napinaczu.

wymagana rejestracja >>>>
Wykład bezpłatny w ramach biletu wstępu na targi.
Zapisy: 3MoralcarePL@mmm.com
Prosimy o wysyłanie zgłoszeń, umieszczając w temacie wiadomości: WykładKrakdent. Liczba miejsc ograniczona

12.15 - 14.00  I SALA LWÓW A  I  Jak odbudować zęby po leczeniu endodontycznym - gotowy przepis na sukces

3M, prowadzący: dr n. med. Magdalena Wojciechowska-Hauk

o prowadzącym >>>

dr n. med. Magdalena Wojciechowska-Hauk

​Z wyróżnieniem ukończyła studia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz w Erlangen w Niemczech. Od 2005 r. pracuje jako asystentka w Zakładzie Protetyki UM w Łodzi. W tym samym roku uzyskała stanowisko Sekretarza Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego w Łodzi. W 2009 r. obroniła tytuł doktora. Obecnie pracuje w Klinice QualiMed, gdzie świadczy pełen zakres usług stomatologicznych.


Przedstawione zostaną procedury i postępowanie w leczeniu endodontycznym oraz możliwe błędy jakie można popełnić.

Opis wykładu:

Podczas wykładu przedstawiane będą aktualne informacje dotyczące metod rekonstrukcji tkanek zęba po leczeniu endodontycznym. Szeroka gama możliwości leczenia, stanowi duże wyzwanie dla lekarza. Omówione zostaną wskazania i przeciwskazania co do różnych metod terapeutycznych, sposoby preparacji twardych tkanek, metody wyciskowe. Szkolenie ma na celu doprowadzić nas do optymalnego sposobu postępowania będącego kluczem do sukcesu. 


wymagane zapisy >>>
Wykład bezpłatny w ramach biletu wstępu na targi.
Zapisy: 3MoralcarePL@mmm.com
Prosimy o wysyłanie zgłoszeń, umieszczając w temacie wiadomości: WykładKrakdent. Liczba miejsc ograniczona

14.15 - 15.00  I SALA LWÓW A  I  Rentowna praktyka stomatologiczna

WWW.DOSKONALAOBSLUGAPACJENTA.PL, prowadzący: Michał Katarzyński

o prowadzącym >>>

Michał Katarzyński

Autor pierwszego w Polsce praktycznego poradnika komunikacji dla lekarzy dentystów Jak zaspokoić 7 podstawowych potrzeb pacjentów stomatologicznych www.7potrzebpacjentow.pl. Od 5 lat przewodzi idei i filozofii Doskonałej Obsługi Pacjenta, której jest autorem. Jest wykładowcą Akademii Digital Smile Design, Akademii Dawsona oraz autorem serii artykułów dla Medical Tribune Stomatologia. Przez ponad 3 lata współzarządzał jedną z największych klinik stomatologicznych w Polsce, która w tym czasie podwoiła liczbę leczonych pacjentów. Jest autorem skutecznych programów szkoleniowych, specjalizuje się w szkoleniach lekarzy dentystów oraz profesjonalnym rozwoju praktyk stomatologicznych. Zrealizował kilkadziesiąt zamkniętych projektów szkoleniowych a podczas uroczystej gali uhonorował prestiżową nagrodą "Serca Doskonałej Obsługi Pacjenta" 22 praktyki stomatologiczne z całej Polski. W jego wykładach i kursach z zarządzania oraz komunikacji z pacjentem wzięło udział ponad 2000 uczestników. Uwielbia egzotyczne podróże, na które poświęca każdy swój urlop.
To wykład dla właścicieli praktyk, którzy chcą więcej zarabiać i mniej pracować! 

Dlatego jeżeli do tej pory nie wiesz lub nie znasz:

•          Rentowności swojej praktyki/miesiąc oraz /rok
•          Średniego kosztu godziny pracy fotela oraz rentowności każdej wykonywanej usługi
•          Czy cennik Twoich usług jest optymalny 
•          Udziału kosztów stałych i zmiennych w przychodach Twojej firmy
•          Tego jak Twoje wynagrodzenie jako lekarza ma wpływ na rentowność Twojej praktyki
•          Procentowego obłożenia foteli - historia i ekstrapolacja 
•          Liczby pacjentów pierwszorazowych i skuteczności tych konsultacji 
•          Potencjału wzrostu przychodów i zysku

To znaczy, że rentowność Twojej praktyki może być wyższa!

Ten wykład przeznaczony jest dla każdego właściciela praktyki stomatologicznej /od 1 do 10 foteli/ oraz menedżera /niezależnie od doświadczenia/, który chce zwiększyć rentowność swojej praktyki oraz otrzymać najlepsze na rynku narzędzia mierzące twarde dane analityczne.
Umiejętność optymalizacji kosztów, zwiększania przychodów i monitorowania rachunku wyników to jedna z kluczowych kompetencji każdego właściciela lub menedżera praktyki stomatologicznej.
Poznaj i wprowadź sprawdzony w 36 praktykach  system Rentownej Praktyki Stomatologicznej i  osiągnij maksymalną rentowność Twojej praktyki! 
Zaprezentuję dwa autentyczne modele finansowe praktyk wraz z danymi jak zwiększenie obłożenia foteli oraz zmiany cen miały wpływ na rentowność tych praktyk.

​więcej >>>
O WYKŁADZIE
Ten wykład znakomicie systematyzuje kluczowe wskaźniki, dzięki którym każdy właściciel i menedżer będzie mógł skuteczniej zarządzać i administrować swoją praktyką. Buduje wiedzę z zakresu fundamentów ekonomicznego zarządzania rachunkiem wyników, kalkulacji i optymalizacji kosztów/przychodów. Praktyczna forma pozwoli uczestnikom poznać konkretne umiejętności, które są niezbędne do profesjonalnego podliczenia kosztów,  oszacowania potencjału praktyki oraz systematycznego operowania systemem statystyk.

CELE
Nie boję się stawiać sobie celów, dlatego gwarantuję Tobie:
◦         Poznanie kompletnego systemu statystyk pomagających w zwiększeniu rentowności operacyjnej Twojej praktyki 
◦         Przekazanie wiedz do przygotowania budżetu, zaplanowania kosztów i przychodów dopasowanych do specyfiki Twojej praktyki.

KORZYŚCI
Po ukończonym wykładzie będziesz potrafić:

- Wybrać i dopasować odpowiednie narzędzia analityczne do potrzeb Twojej praktyk    
- Zaplanować koszty i przychody swojej praktyki
- Szacować koszty i ceny usług i skutecznie zoptymalizować optymalny cennik
- Analizować twarde dane statystyczne i na ich podstawie zarządzać procesami organizacyjnymi tak, aby zwiększać przychody i optymalizować zyski.
wymagana rejestracja >>>
Cena: 47 zł (cena nie zawiera biletu wstępu na targi).
Rejestracja: https://evenea.pl/event/rpskrakdent2020/

15.15 - 16.00  I  SALA LWÓW A  I  Skuteczne zarządzanie praktyką i zespołem stomatologicznym

WWW.DOSKONALAOBSLUGAPACJENTA.PL - prowadzący: Michał Katarzyński

o prowadzącym >>>

Michał Katarzyński

Autor pierwszego w Polsce praktycznego poradnika komunikacji dla lekarzy dentystów Jak zaspokoić 7 podstawowych potrzeb pacjentów stomatologicznych www.7potrzebpacjentow.pl. Od 5 lat przewodzi idei i filozofii Doskonałej Obsługi Pacjenta, której jest autorem. Jest wykładowcą Akademii Digital Smile Design, Akademii Dawsona oraz autorem serii artykułów dla Medical Tribune Stomatologia. Przez ponad 3 lata współzarządzał jedną z największych klinik stomatologicznych w Polsce, która w tym czasie podwoiła liczbę leczonych pacjentów. Jest autorem skutecznych programów szkoleniowych, specjalizuje się w szkoleniach lekarzy dentystów oraz profesjonalnym rozwoju praktyk stomatologicznych. Zrealizował kilkadziesiąt zamkniętych projektów szkoleniowych a podczas uroczystej gali uhonorował prestiżową nagrodą "Serca Doskonałej Obsługi Pacjenta" 22 praktyki stomatologiczne z całej Polski. W jego wykładach i kursach z zarządzania oraz komunikacji z pacjentem wzięło udział ponad 2000 uczestników. Uwielbia egzotyczne podróże, na które poświęca każdy swój urlop.
Poznaj najskuteczniejszy, sprawdzony w praktyce system kluczowych kompetencji menedżera
Wzorcowy model postępowania, który pozwoli Tobie pogodzić funkcję lekarza pracującego przy fotelu z zarządzaniem swoją praktyką oraz zespołem asystentek.

Jeżeli do tej pory Twoje zarządzanie praktyką i zespołem było intuicyjne... to najlepszy czas, aby nie popełniać już więcej błędów i profesjonalnie godzić funkcję lekarza i szefa.

O kursie
Ten wykład znakomicie systematyzuje kluczowe kompetencje, które pomagają właścicielom i menedżerom skuteczniej zarządzać. Buduje wiedzę z zakresu fundamentów delegowania zadań i motywowania personelu, niezbędnych do profesjonalnego kierowania firmą lub zespołem.


Profil Uczestnika
Wykład przeznaczone jest dla każdego właściciela praktyki stomatologicznej oraz menedżera personelu średniego/niezależnie od doświadczenia/, który chce zwiększyć swoją efektywność w zarządzaniu oraz otrzymać najlepsze na rynku narzędzia i modele menedżerskie.

Cele
    •       Poznanie systemu kluczowych kompetencji menedżera, który systemtyuje kwestie skutecznego zarządzania praktyką.
    •       Nabycie wiedzy i umiejętności ułatwiających motywowanie personelu do rozwoju kompetencji i/lub zaangażowania w pracy.
 
Korzyści dla uczestnika
    •       Poznanie modelu przywództwa sytuacyjnego, który pomaga w doborze odpowiedniego stylu kierowania zespołem, aby budować
​             zespół zaangażowanych ekspertów.
    •       Wiedza o profesjonalnym dowartościowywaniu i docenianiu personelu.


wymagane zapisy >>>
Cena: 47 zł (cena nie zawiera biletu wstępu na targi).
Rejestracja: https://evenea.pl/event/ksz1krakdent2020/​

16.15 - 17.00  I  SALA LWÓW A  I  Powikłania w leczeniu implantologicznym

Med Komplex, prowadzący: lek. dent. Paweł Zimny

​o prowadzącym >>>

lek. dent. Paweł Zimny

Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, a także prestiżowych kursów zawodowych w kraju i za granicą. Specjalista protetyki stomatologicznej i stomatologii ogólnej, implantolog. Wyróżniony certyfikatem elitarnego College of Dentistry New York University jako jeden z dziesięciu polskich dentystów. Pracuje w Bianco Stomatologia gdzie wykonuje zabiegi w zakresie implantologii.


- Ocena warunków przedzabiegowych, które mogą prowadzić do powikłań
- Komplikacjepodczas wprowadzenia implantu
- Farmakologia: profilaktyka i postępowanie z bólem, infekcją.


wymagane zapisy >>>
Cena: 120 PLN (cena zawiera bilet wstępu na targi).
Rejestracja: Grzegorz Sobel, 512 215 311, kontakt@medkomplex.eu
Wpłaty na konto: 64 1050 1214 1000 0091 4022 2432, tytułem: imię i nazwisko, „Powikłania w leczeniu implantologicznym”.


SALA LWÓW B

10.15 - 11.00  I  SALA LWÓW B  I  Maksymalizacja zysków w gabinecie stomatologicznym

Med Komplex, prowadzący: Bartosz Wilczek

o prowadzącym >>>


Bartosz Wilczek


Studiował w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu. Ukończył szereg szkoleń w zakresie zarządzania m.in.: Modern Sales Strategies, High Performance Management, Ultimate Goals Programme, Crunch Time - Crisis Management. Na przestrzeni lat brał udział w szkoleniach, wykładach i programach edukacyjnych (z zakresu finansów, zarządzania, wystąpień publicznych, psychologii relacji, planowania) prowadzonych przez Briana Tracy, Tony’ego Robbinsa, Mateusza Grzesiaka, Dr Andrzeja Fesnaka, Roberta Kiyosaki, Blaira Singera, Lesa Browna, Andiego Harringtona, T. Harv Ekera, Philipa Zimbardo. Od 2007 roku zajmuje stanowiska zarządzające w korporacjach i firmach z sektora MMŚP w kraju i za granicą, doświadczony prezes zarządu od 5 lat zajmujący stanowisko zarządcze w różnych podmiotach. Od blisko 3 lat zarządza jedną z największych klinik stomatologicznych w Polsce.
Jest twórcą programu edukacyjnego dla przedsiębiorców oraz edukacyjnej gry planszowej rozwijającej psychologiczne aspekty zarządzania finansami. Specjalizuje się w zarządzaniu kryzysowym firm z sektora MMŚP. Pełni usługi w zakresie niezależnego doradcy biznesowego oraz menedżera tymczasowego.
- Czy Twoja placówka ma solidne fundamenty i jest bezpieczna pod względem finansowym, prawnym i operacyjnym
- Generowanie oszczędności finansowych w gabinetach, podnoszenie efektywności wykorzystania zasobów gabinetu oraz opłacalności świadczonych usług
- Wprowadzanie zmian podnoszących efektywność organizacyjną placówki, automatyzacja procesów, wprowadzanie procedur ujednolicających.


wymagane zapisy >>>>
Cena: 120 PLN (cena zawiera bilet wstępu na targi)
Rejestracja: Grzegorz Sobel, 512 215 311, kontakt@medkomplex.eu
Wpłaty na konto: 64 1050 1214 1000 0091 4022 2432, tytułem: imię i nazwisko, „Maksymalizacja zysków w gabinecie
stomatologicznym”

11.15-13.00  I  SALA LWÓW B  I  Leczenie zębów z przewlekłym zapaleniem tkanek okołowierzchołkowych

Chema Rzeszów, prowadzący: prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski

o prowadzącym >>>


prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski


Absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, specjalista w zakresie stomatologii ogólnej i zachowawczej, kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Autor ponad 300 publikacji w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Autor rozdziałów w monografiach i podręcznikach, tłumacz książek. Promotor w 10 zakończonych przewodach doktorskich. Członek Rad Naukowych: Dental and Medical Problems, TPS, Pomeranian Journal of Life Science, Endodoncja w Praktyce oraz Annales Akademie Medicae Stetinensis. Redaktor naczelny Magazynu Stomatologicznego. Członek Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i Polskiego Towarzystwa Termologicznego. Zainteresowania: endodoncja i stomatologia rekonstrukcyjna.
Podczas wykładu omówione zostaną:
- postępowanie jedno- i dwuwizytowe,
- ogólne zasady leczenia zębów z zapaleniem tkanek okołowierzchołkowych: płukanie, opracowanie, wkładki dezynfekujące i ostateczne wypełnienie kanałów,
- leczenie endodontyczne trudnych przypadków: resorpcja wierzchołka, apeksyfikacja, rewitalizacja.


wymagane zapisy >>>
Wykład bezpłatny w ramach biletu wstępu na targi.
Zapisy: tel. 17 853 68 99 lub e-mail: marketing@chema.rzeszow.pl
Wykład skierowany do lekarzy stomatologów. Przy zgłoszeniu prosimy podać nr PWZ i telefon kontaktowy.

13.15 - 15.15  I SALA LWÓW B  I  Cementowanie uzupełnień protetycznych. Kiedy cementować tradycyjnie, a kiedy adhezyjnie?

GC Europe, prowadzący: dr n. med. Kamila Wróbel-Bednarz

o prowadzącym >>>
W trakcie wykładu zostaną omówione następujące zagadnienia:
- Skuteczność i trwałość cementowania adhezyjnego
- Procedury cementowania adhezyjnego
- Cementowanie adhezyjne różnych typów nowoczesnych materiałów (włączając CAD/CAM)
- Nowe procedury w cementowaniu adhezyjnym: deep margin elevation, natychmiastowe pokrycie zębiny, cementowanie za pomocą materiału kompozytowego do uzupełnień.


wymagane zapisy >>>
Wstęp wolny w ramach biletu wstępu na targi. Ilość miejsc ograniczona.
Rejestracja obowiązkowa: tel. 12 425 14 74.

15.30 - 17.00  I SALA LWÓW B  I  Technika iniekcyjna w bezpośrednich odbudowach kompozytowych

GC Europe, prowadzący: dr n. med. Leszek Szalewski

o prowadzącym >>>


dr n. med. Leszek Szalewski


Urodził się 9 kwietnia 1985 roku w Lublinie. W roku 2009 ukończył studia na kierunku lekarsko-dentystycznym I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W latach 20119 pracował na stanowisku asystenta w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie od roku 2019 jest asystentem w Katedrze Stomatologii Zintegrowanej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W roku 2014 uzyskał tytuł naukowy doktora nauk medycznych za rozprawę na temat wpływu napojów na właściwości mechaniczne materiałów kompozytowych. W 2016 roku zdał państwowy egzamin specjalizacyjny z dziedziny Protetyki Stomatologicznej. W roku 2017 został skarbnikiem Zarządu Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Od 2018 roku jest opiekunem lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii. Jest autorem i współautorem ponad 80 prac naukowych oraz wielu doniesień zjazdowych wygłaszanych na krajowych oraz międzynarodowych konferencjach naukowych. Był uczestnikiem licznych konferencji i warsztatów z zagadnień stomatologii estetycznej, okluzji oraz fotografii. Od 2017 roku prowadzi cykl szkoleń z zakresu fotografii stomatologicznej pt. „Fotografia stomatologiczna-to proste”. Z wakacji zawsze przywozi ze sobą zbyt dużą liczbę zdjęć.

Materiały kompozytowe są obecnie najczęściej wykorzystywaną grupą materiałów do odbudowy utraconych tkanek zęba. Materiały te są stosowane zarówno w metodach bezpośrednich jak i pośrednich jako wkłady koronowe, korony czy mosty protetyczne. Wraz z rosnącą popularnością kompozytów zmieniają się również ich właściwości. Pierwsze materiały kompozytowe typu flow charakteryzowały się niewystarczającymi właściwościami mechanicznymi do odbudowy wszystkich klas ubytków. Obecne na rynku materiały typu flow mają właściwości mechaniczne zbliżone do materiałów kondensowalnych, dzięki czemu mogą być wykorzystane w coraz większej liczbie przypadków. Jednym z takich zastosowań jest coraz popularniejsza metoda iniekcyjna. Technika ta polega na „kopiowaniu” przygotowanego wax-up’u materiałami kompozytowymi bezpośrednio w jamie ustnej pacjenta. Metoda ta zyskuje duże grono zwolenników z powodu swojej prostoty oraz powtarzalności.

Podczas wykładu autor przedstawi wskazania oraz przeciwwskazania do stosowania metody iniekcyjnej. Zostaną przedstawione wady i zalety różnych materiałów kompozytowych jak i materiałów wykorzystywanych do wykonania indeksów w metodzie flow injection. Autor porówna również wax-up’y: przygotowane tradycyjnie z wosku z tymi przygotowanymi jedynie w środowisku wirtualnym. Nie zabraknie wskazówek praktycznych na temat wykończenia i polerowania tak przygotowanych uzupełnień. Na koniec zostaną pokazane przypadki kliniczne te udane jaki i te w których nie wszystko poszło idealnie, ponieważ to właśnie na nich możemy się najwięcej nauczyć.


​wymagana rejestracja >>>>
Wstęp wolny w ramach biletu wstępu na targi. Ilość miejsc ograniczona.
Rejestracja obowiązkowa: tel. 12 425 14 74.


SALA LWÓW C


10.15 - 11.00  I  SALA LWÓW C  I  Cyfrowy gabinet protetyczny. Jak pracować z cyfrowymi wyciskami?

Optident, prowadzący: mgr Zbigniew Sowiński

o prowadzącym >>>


mgr Zbigniew Sowiński


Absolwent Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Fizyka Medyczna. Pasjonat nowoczesnych technologii, promotor cyfrowej stomatologii. Od ponad dwóch lat specjalista w dziale CAD/CAM w firmie Optident. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu stomatologii cyfrowej w całej Polsce.


• Metodologia pracy – procedura rozpoczęcia cyfrowej współpracy. Jak wdrożyć skaner wewnątrzyustny oraz system CAD/CAM.
• Rodzaje prac możliwe do wykonania z wykorzystaniem skanera wewnątrzustnego.
• Przewagi i ograniczenia cyfrowego gabinetu
• Korzyści oraz możliwe problemy pojawiające się podczas stosowania cyfrowych wycisków i skanera wewnątrzustnego.
• Jak nawiązać dobrą komunikację z pracownią? Komunikacja lekarz-technik-lekarz podczas pracy z cyfrowymi wyciskami.
• Prezentacja skanera oraz oprogramowania.
• Jak pobrać prawidłowo cyfrowy wycisk - prezentacja technik skanowania.


wymagane zapisy >>>
Udział w wykładzie jest bezpłatny w ramach biletu wstępu na targi, wymagana rejestracja.
Zgłoszenia i dodatkowe informacje: Joanna Kulikowska, tel. 71 308 41 44, kom.: 605 036 301, email: jkulikowska@optident.pl

11.15 - 12.00  I  SALA LWÓW C  I  Estetyczne i funkcjonalne naprawy i korekty uzupełnień protetycznych. Biomechanika w układzie                                                                                  stomatognatycznym: ceramiki i kompozyty

Equadent, prowadzący: dr Marcin Aluchna

o prowadzącym >>>


dr n. med.  Marcin Aluchna

 
Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie 1986, specjalista I stopnia stomatologii ogólnej i specjalista II stopnia stomatologii zachowawczej (egzamin zdany z wyróżnieniem). Rozprawa doktorska: „Badanie zależności odporności zużyciowej od uzyskiwanego współczynnika konwersji materiałów złożonych”. W latach 2000-2008 pracownik Zakładu Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie na stanowisku wykładowcy. W latach 2012-2014 Starszy wykładowca w Zakładzie Propedeutyki i Profilaktyki, od 2015 Adiunkt w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej WUM. Redaktor Prowadzący „Forum Stomatologii Praktycznej”. Autor i współautor ponad 90 publikacji. Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu stomatologii estetycznej, odtwórczej i minimalnie inwazyjnej oraz pośrednich metod wykonywania wypełnień.
Wykorzystanie potencjału jaki oferują współczesne materiały stomatologiczne zarówno w zakresie; połączenia adhezyjnego, parametrów wytrzymałościowych, oraz wpływania na kondycję tkanek twardych – bioaktywność otwiera całkowicie nowe możliwości w zakresie terapii. Jednak najdoskonalsze tworzywo wymaga sprawnego i świadomego operatora. Ograniczenie nieodwracalnej preparacji, naprawa zamiast wymiany uzupełnienia protetycznego, zmniejszenie ekspozycji na czynniki toksyczne i szkodliwe,  to kilka z aspektów które omawiane będą podczas prezentacji.

więcej >>>
   Uszkodzona korona na wszczepie 14.                 Widok po naprawie materiałem kompozytowym.

Udział w wykładzie jest bezpłatny w ramach biletu wstępu na targi.

12.15 - 13.00  I SALA LWÓW C  I  Skan CBCT – jak patrzeć, aby w pełni wykorzystać informacje w nim zawarte

KaVo Kerr, prowadzący >>> lek. dent. Mateusz Szkliniarz

o prowadzącym >>>
lek. dent. Mateusz Szkliniarz

Absolwent Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Ukończył studia na wydziale lekarskim, oddziale lekarsko-dentystycznym. Tytuł lekarza dentysty uzyskał w 2007 r. Swoje umiejętności zawodowe podnosi na licznych kursach i szkoleniach. Jego pasje zawodowe to szeroko pojęta stomatologia mikroskopowa oraz nowoczesna diagnostyka obrazowa. Zajmuje się również prowadzeniem szkoleń z zakresu radiologii stomatologicznej dla lekarzy stomatologów oraz techników radiologii. Autor artykułów o tematyce radiologicznej w czasopismach branżowych takich jak: Digital, Medical Tribune, Nowy Gabinet Stomatologiczny oraz dla portalu Infodent24. Prelegent wykładów oraz prowadzący podczas warsztatów radiologicznych w szczególności o tematyce CBCT i jej wykorzystaniu w stomatologii podczas konferencji takich jak: Nowe Horyzonty Radiologii Stomatologicznej, PASE, BSSO, VIII Międzynarodowe Sympozjum Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej i Medycznej, DaysFORdentists, a także warsztatów organizowanych przez firmę KaVo Polska.


Prezentacja umożliwia zapoznanie się z zasadami pracy ze skanami CBCT. Wykładowca przekazuje informacje dotyczące różnic między poszczególnymi rodzajami badań 3D ( FOV, rozdzielczość ). Pokazuje także jak poruszać się w dedykowanym oprogramowaniu, aby nie przeoczyć ważnych informacji w przypadkach z różnych dziedzin stomatologicznych.
Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób prawidłowo dokonać pomiarów przed implantacyjnych kości wyrostka zębodołowego, na co zwrócić uwagę podczas przypadków z zakresu endodoncji oraz jak prawidłowo lokalizować położenie zębów zatrzymanych w przypadku ortodoncji.
Wiedza ta daje możliwość świadomego analizowania skanów CBCT bez względu na to, czy chodzi o poznanie dokładnej budowy anatomicznej i wykonania niezbędnych pomiarów, czy oceny stopnia i zakresu stanów patologicznych u pacjenta.więcej >>>
 • Wielkość pola obrazowania oraz rozdzielczość skanów – jak wpływają na wartość diagnostyczną badań 3D?
 • Poruszanie się w obrębie skanu CBCT
 • Dokładna diagnostyka oraz niezbędne pomiary w oprogramowaniu 3D
 • Przydatność skanów CBCT w chirurgii stomatologicznej, endodoncji, ortodoncji etc.
wymagane zapisy >>>
Udział w wykładzie jest bezpłatny w ramach biletu wstępu na targi i wymaga rejestracji. O dostępności miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.
Zapisy i informacja: Joanna Groszyńska, tel. 22 395 54 60 lub biuro@kavokerr.com

13.15 - 14.00  I  SALA LWÓW C  I  Kompozytowe wkłady koronowe (inlay-onlay) - łatwe rozwiązanie trudnych sytuacji klinicznych

KaVo Kerr, prowadzący: dr n. med. Maciej Mikołajczyk

o prowadzącym >>>
dr n. med. Maciej Mikołajczyk

Absolwent Wydziału Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Autor i współautor licznych prac naukowych z zakresu stomatologii dotyczących leczenia minimalnie inwazyjnego w protetyce stomatologicznej oraz traumatologii. Prowadzi również wykłady i szkolenia z zakresu technik minimalnie inwazyjnych przy pracy w powiększeniu, oraz laseroterapii w stomatologii. Prowadzi prywatną praktykę stomatologiczną w Łodzi.·         Zakres wskazań klinicznych dla odbudów typu inlay/onlay.
·         Wybór materiału odbudowy i wynikające z tego konsekwencje.
·         Jak i w jakim celu wykorzystać odbudowy typu inlay/onlay w planie leczenia?
·         Przygotowanie tkanek zęba pod wkład lub nakład koronowy.
·         Idealny wycisk – czy to możliwe?
·         Procedury cementowania dla odbudów inlay/onlay.
·         Błędy, jakie można popełnić stosując wkłady i nakłady koronowe.
·         Ufam – kontroluję – aspekty współpracy lekarza z technikiem.

wymagane zapisy >>>
Udział w wykładzie jest bezpłatny w ramach biletu wstępu na targi i wymaga rejestracji. O dostępności miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.
Zapisy i informacja: Joanna Groszyńska, tel. 22 395 54 60 lub biuro@kavokerr.com

14.15 - 16.00  I  SALA LWÓW C  I  Estetyka na jednej wizycie? To prostsze niż myślisz

Meditrans, prowadzący: dr n. med. Ewa Jaskowska

o prowadzącym >>>


dr n. med. Ewa Jaskowska


Absolwentka Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologii Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z 1985 roku. Od 1990 r. prowadzi prywatna praktykę ukierunkowaną na estetykę stomatologiczną. W 2005 r. obroniła rozprawę doktorską z zakresu wpływu lamp polimeryzacyjnych na stan antyoksydacyjny śliny i zdobyła tytuł doktora nauk medycznych. Jest autorką i współautorką publikacji, prowadzi wykłady, m. in. z tematyki: światło w stomatologii, nanotechnologia w stomatologii, estetyka. Posiada doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu warsztatów. Ich zakres obejmuje m.in.: odbudowę warstwową, odbudowę złamanych zębów na wkładach z włókna szklanego, szynowanie, mosty adhezyjne. Współorganizatorka cyklicznej, ogólnopolskiej konferencji pt. „Poszerzamy horyzonty”, współautor cyklu edukacyjnego dla stomatologów na płytach DVD, współtwórca i do 2014 r. redaktor prowadząca czasopisma „Forum Stomatologii Praktycznej”.
1. Oczekiwania estetyczne współczesnego pacjenta a możliwości lekarza.
 • Badanie wstępne pacjenta i zagadnienia związane z planowaniem leczenia estetycznego.
 • Dobór koloru – klucz do sukcesu.
 
2. Zabiegi z zakresu estetyki które możemy wykonać na jednej wizycie.
 • Zmiana kolorystyki zębów martwych
 • Zmiana kształtu zębów
 • Zamykanie diastem i trem
 • Licowanie zębów: licówki porcelanowe vs kompozytowe
 • Odbudowa złamanego zęba
 • Uzupełnianie pojedynczych braków (mosty adhezyjne)
 • Inlay, onlay, endokorona.
 
3. Materiały i techniki pozwalające uzyskać wysoką estetykę prac.
 • Materiały odbudowujące twarde tkanki zęba
 • Nowoczesne systemy estetyczne
 • Nanotechnologia w służbie stomatologii
 • Adhezja- sztuka tajemna?
 • Technika warstwowa wypełniania.

wymagane zapisy >>>
Udział w wykładzie bezpłatny w ramach biletu wstępu na targi.
Obowiązują zapisy: dział szkoleń MEDITRANS, e-mail: szkolenia@meditrans.pl, tel. 784 956 720, 504 288 647.

16.15 - 17.00  I  SALA LWÓW C  I  Leczenie wad zgryzu systemem nakładkowym Clear Aligner. Metoda manualna i metody cyfrowe

Denon Dental, prowadzący: Michał Dudkowski
Scheu Dental, prowadzący: Dragan Skrobić


o prowadzących >>>
Michał Dudkowski

Technik dentystyczny. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w renomowanych laboratoriach techniki dentystycznej. Specjalizuje się w nowoczesnych technologiach cyfrowych używanych w dentystyce. Wiedzę oraz praktykę w tym zakresie zdobył uczestnicząc w wielu zaawansowanych, zagranicznych szkoleniach oraz poprzez lata pracy z zastosowaniem różnych systemów światowych liderów. Obecnie zatrudniony jako Specjalista do spraw Cad/Cam oraz druku 3D. Konsultant techniczny firm BEGO Medical oraz 3Shape. Prowadzi szkolenia oraz prezentacje z zakresu technologii nowej generacji.


Dragan Skrobić


Technik dentystyczny. Absolwent Szkoły Techniki Dentystycznej w Zgierzu. Wieloletni konsultant d/s techniki dentystycznej w firmie Denon Dental. Prowadzi szkolenia, kursy oraz wykłady z zakresu techniki dentystycznej oraz ortodoncji. Specjalista w dziedzinie termoforming’u, techniki wtryskowej oraz wykonywania szyn do korygowania wad zgryzu Clear Aligner.

-  przebieg leczenia metodą manualną i metodą cyfrową
-  typy wad zgryzu możliwe do wyleczenia nakładkami
-  rozwiązywanie trudnych przypadków przy pomocy Power Gri
-  różnice między systemami Invisalign a Clear Aligner.

wymagane zapisy >>>
Wykład bezpłatny w ramach biletu wstępu na targi, wymagana rejestracja.
Zapisy przyjmowane będą pod nr telefonu: 513 170 018.


SALA WARSZTATOWA S2

10.15 - 12.00  I SALA S2  I  Technika iniekcyjna w bezpośrednich i pośrednich uzupełnieniach kompozytowych

GC Europe, prowadzący: tech. dent. Justyna Kasta

o prowadzącym >>>


tech. dent. Justyna Kasta


Technik dentystyczny, ceramistka, specjalistka ds. okluzji, kompozytu. Absolwentka wydziału - Techniki Dentystyczne, Medycznego Studium Zawodowego w Warszawie oraz Curriculum w Vienna School of Interdisciplinary Dentistry w Wiedniu. Brała czynny udział w licznych zagranicznych wykładach i kursach dotyczących morfologii zębów, estetyki i funkcji oraz digital dentistry. Od 2007 roku prowadzi szkolenia w kraju i za granicą dla lekarzy stomatologów i techników dentystycznych. Zakres szkoleń obejmuje estetyczne bezpośrednie i pośrednie uzupełnienia kompozytowe oraz pośrednie uzupełnienia ceramiczne. Od 2013 roku prowadzi laboratorium protetyczne, w którym koncentruje się na zagadnieniach związanych z rekonstrukcją zgryzu w procesie rehabilitacji stawu skroniowo – żuchwowego. Laureatka ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Techników Dentystycznych w dziedzinie kompozyt. Pasjonatka architektury i sportów ekstremalnych.
Podniesienie wysokości zwarcia poprzez odbudowę startych zębów wymaga dużego zaangażowania i sporej ilości pracy. Czasochłonna procedura „z ręki” jest trudna zarówno dla lekarza dentysty jak i dla pacjenta a uzyskany efekt nie zawsze jest satysfakcjonujący. Wraz z rozwojem nowych technologii możemy sięgać po rozwiązania, które umożliwiają nowe techniki odbudowy. Jedną z nich jest technika iniekcyjna. Pozwala na odbudowę kilku zębów za pomocą szybkiej aplikacji porcji kompozytu.

Kluczowy jest dobry plan pracy i ścisła współpraca lekarza dentysty i technika dentystycznego. Przygotowany przez technika dentystycznego wax-up i matryca z przezroczystego silikonu umożliwia lekarzowi dentyście precyzyjną i szybką rekonstrukcję.

Technika iniekcyjna z użyciem matrycy silikonowej, modelu roboczego i półpłynnego materiału kompozytowego, może być również stosowana podczas wykonywania uzupełnień pośrednich w laboratorium protetycznym.

Wybór właściwego materiału do odbudowy nie pozostaje bez znaczenia. Oczekiwania dotyczą zarówno jego wytrzymałości, łatwości pracy jak i walorów estetycznych.

Stosując technikę iniekcyjną – wstrzykując odpowiedni materiał kompozytowy do formy uzyskujemy uzupełnienie w zaplanowanym kontakcie okluzyjnym przy minimalnym nakładzie pracy.


wymagana rejestracja >>>>
Wstęp bezpłatny w ramach biletu wstępu na targi. Ilość miejsc ograniczona.
Rejestracja obowiązkowa: tel. 12 425 14 74.​

12.15 - 14.00  I SALA S2  I  Doskonałe dopełnienie... GC Initial LiSi & LiSi Press - nowoczesna ceramika na struktury z dwukrzemianu litu

GC Europe, prowadzący: tech. dent. Justyna Kasta

o prowadzącym >>>


tech. dent. Justyna Kasta


Technik dentystyczny, ceramistka, specjalistka ds. okluzji, kompozytu. Absolwentka wydziału - Techniki Dentystyczne, Medycznego Studium Zawodowego w Warszawie oraz Curriculum w Vienna School of Interdisciplinary Dentistry w Wiedniu. Brała czynny udział w licznych zagranicznych wykładach i kursach dotyczących morfologii zębów, estetyki i funkcji oraz digital dentistry. Od 2007 roku prowadzi szkolenia w kraju i za granicą dla lekarzy stomatologów i techników dentystycznych. Zakres szkoleń obejmuje estetyczne bezpośrednie i pośrednie uzupełnienia kompozytowe oraz pośrednie uzupełnienia ceramiczne. Od 2013 roku prowadzi laboratorium protetyczne, w którym koncentruje się na zagadnieniach związanych z rekonstrukcją zgryzu w procesie rehabilitacji stawu skroniowo – żuchwowego. Laureatka ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Techników Dentystycznych w dziedzinie kompozyt. Pasjonatka architektury i sportów ekstremalnych.
Dwukrzemian litu to potwierdzona sukcesami klinicznymi ceramika szklana, która jest znana ze znakomitego połączenia wytrzymałości i estetyki. GC Initial™ LiSi Press to nowa rewolucyjna ceramika prasowana, która łączy w sobie wyjątkową wytrzymałość i znakomitą estetykę z dodatkowym bonusem - szybszą i bardziej przyjazną dla użytkownika metodą pracy. W połączeniu z GC Initial™ LiSi ceramiką do licowania lub GC Initial™ Lustre Pastes ceramiką do malowania, osiąga niezrównane rezultaty estetyczne we wszystkich sytuacjach klinicznych. Znakomita wytrzymałość i doskonała estetyka sprawiają, że materiał nadaje się do bardzo cienkich licówek, a także do odbudowy pojedynczego zęba i małych mostów, zarówno w odcinku przednim jak i odcinku bocznym, na zębach i na implantach. Dzięki czterem poziomom przezierności GC Initial LiSi Press, można uzyskać piękne wyniki, niezależnie od grubości preparacji czy koloru łącznika implantu.
 
Ceramika do licowania GC Initial LiSi ma tętniące życiem i jasne odcienie kolorów o doskonałej fluorescencji, zbliżone do naturalnych zębów, do uzyskania bardzo realistycznie wyglądających odbudów w każdym oświetleniu, nawet wieczorem. Kolor pozostaje stabilny po wielokrotnym wypaleniu, tworząc możliwość dopasowania odcienia nawet po pierwszej przymiarce.
 
Wykład będzie obejmował przedstawienie pełnej procedury tłoczenia dwukrzmianu litu przy wykorzystaniu pastylek GC Initial LiSi Press oraz masy osłaniającej GC Initial PressVest. Podczas pokazu na żywo wykładowca wykona dwa uzupełnienia z dwukrzemianu litu GC Initial LiSi Press - koronę w technice cut-back z użyciem ceramiki GC Initial LiSi oraz charakteryzację licówki pełnoceramicznej techniką malowania z zastosowaniem GC Initial Lustre Pastes.


wymagane zapisy  >>>>
Wstęp bezpłatny w ramach biletu wstępu na targi. Ilość miejsc ograniczona.
Rejestracja obowiązkowa: tel. 12 425 14 74.​

14.15 - 15.00  I SALA S2  I  Stomatologia jednego dnia - prace natychmiastowe

Denon Dental​, prowadzący: Adam Derkacz, Artur Winiarski

o prowadzących >>>
Adam Derkacz
​Artur Winiarski


- przydatne oprogramowania
- prace frezowane i drukowane 3 D
- korony i mosty tymczasowe, inlay’e, onlay’e oraz licówki
- przykłady stosowanych urządzeń.           
       

wymagane zapisy >>>>
Wykład bezpłatny w ramach biletu wstępu na targi, wymagana rejestracja.
Zapisy przyjmowane będą pod nr telefonu: 513 170 018.

15.15 - 17.00  I  SALA S2  I  Jak skutecznie rozpatrywać skargi pacjentów?

zadowolonypacjent.pl, prowadzący: Gabriela Jędrys, Dorota Uliasz

o prowadzących >>>>
Gabriela Jędrys

Radca prawny, prowadząca Kancelarię Prawniczą w Krakowie, specjalista z zakresu prawa medycznego, cywilnego i gospodarczego, świadczyła obsługę prawną na rzecz NFZ. Posiada duże doświadczenie w sporządzaniu umów, prowadzeniu sporów sądowych i postępowań egzekucyjnych. Pisze artykuły, prowadzi szkolenia, seminaria i webinary na temat kontraktowania, wykonywania umów oraz kontroli NFZ, prawa medycznego i działalności leczniczej. Autorka wielu publikacji w magazynie specjalistycznym „Działalność Lecznicza w praktyce”. Prowadzi własny blog dla świadczeniodawców: umowynfz.pl
Dorota Uliasz


Trener, konsultant, psycholog. Specjalizuje się w projektach doradczo-szkoleniowych związanych z rozwijaniem kompetencji społecznych wśród personelu medycznego. Jest autorką szkoleń i prowadzi warsztaty dotyczące komunikacji klinicznej (komunikacji z pacjentem i obsługi pacjenta; radzenia sobie w trudnych sytuacjach i z tzw. trudnymi pacjentami). Ma również doświadczenia związane ze szkoleniami i doradztwem dotyczącym podnoszenia jakości usług, budowania procedur i standardów obsługi pacjenta oraz zarządzania personelem w placówce medycznej. Prowadzi blog dla właścicieli i osób zarządzających placówkami medycznymi: zadowolonypacjent.pl

Wzrasta liczba skarg pacjentów na działalność placówek medycznych. Dotyczą one sfery leczenia, obsługi pacjenta czy też organizacji udzielania świadczeń. Wiele skarg dotyczy świadczeń udzielanych przez lekarzy dentystów.

Szkolenie w przystępny sposób krok po kroku wyjaśnia proces rozpatrywania skarg. Dzięki temu przygotowuje lekarzy, kadrę zarządzającą, osoby odpowiedzialne za obsługę pacjenta oraz właścicieli podmiotów leczniczych do optymalnego postępowania ze skargami pacjentów.

Nasze szkolenie – w odróżnieniu od innych – łączy poradnictwo prawne z psychospołecznym. Warsztaty prowadzone są przez dwóch niezależnych ekspertów –prawnika i psychologa – dzięki czemu uczestnicy otrzymują dwa szkolenia w jednym: szkolenie prawne i szkolenie z zakresu obsługi pacjenta!

Dodatkową wartością szkolenia jest to, że prowadzimy je w oparciu o rzeczywiste skargi składane przez pacjentów.więcej >>>
Ramowy program

·         Regulacje prawne
·         Procedury rozpatrywania skarg pacjentów
Adresaci skarg (podmiot leczniczy, lekarz dentysta, NFZ, Rzecznik Praw Pacjenta, samorządy zawodowe)
Typy skarg: dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych (jakość i organizacja), obsługi pacjenta
Forma skargi: ustna i pisemna; opinie w internecie
Stworzenie procedur dostosowanych do obowiązujących przepisów - wewnętrzne regulaminy
Wprowadzanie zasad rozpatrywania skarg wśród personelu placówki medycznej: jak pracownik rejestracji/asystentka stomatologiczna/lekarz dentysta ma zareagować, gdy pacjent mówi: chcę złożyć skargę.
Jak wyciągać wnioski na przyszłość na podstawie uzasadnionych skarg? – tworzenie nowych procedur i standardów

·      Dokumentacja medyczna jako ważne zabezpieczenie
Opis stanu faktycznego nie ocena
Jak dokumentować zdarzenia w placówce medycznej?
Nagrywanie

·      Jak odpisywać na skargi pacjenta – skarga pisemna
Stosowanie argumentacji prawnej
Język pozytywny w pismach – jak pomimo skargi nie stracić pacjenta?

·      Rozmowa z pacjentem – skarga ustna
Kto powinien rozmawiać z pacjentem? – organizacja rozpatrywania skarg
Proces rozpatrywania skargi – czy jesteśmy w stanie od razu w rozmowie podjąć decyzję/rozpatrzeć skargę?, czy urządzać konfrontację z personelem?
Solidarność z pracownikiem? – kiedy i jak?
Jak w pewny siebie sposób (asertywny) przedstawiać swoje racje?
Uciążliwość dla pacjenta oraz odpowiedzialność placówki medycznej – jak prowadzić różne typy rozmów?

·      Sytuacje trudne w procesie rozpatrywania skarg
Zasada konsekwencji
Pacjent kilkakrotnie przychodzi ze skargą
Emocje pacjenta w rozmowie
·      Skutki skarg
Negatywne: sprawa w sądzie o odszkodowanie, sprawa karna, sankcje NFZ i Rzecznika Praw Pacjenta
Pozytywne: impuls do zmian.
wymagane zapisy >>
Rejestracja: udział w szkoleniu jest płatny i wynosi 249 zł (cena zawiera bilet wstępu na targi).
Zapraszamy do zapisów lub informacji: mailem: kontakt@zadowolonypacjent.pl lub telefonicznie: 607 318 602
SALA WARSZTATOWA S4

10.15 - 12.00  I SALA S4  I  Odbudowy po leczeniu endodontycznym z zastosowaniem wkładów z włókien szklanych

Meditrans, prowadzący: lek. dent. Dariusz Miśkiewicz

o prowadzącym >>>

lek. dent. Dariusz Miśkiewicz


Absolwent Akademii Medycznej w Białymstoku. Prowadzi wykłady dotyczące endodoncji, bezpośredniego i pośredniego wykorzystania materiałów złożonych, szkło-jonomerów, cementów do osadzania uzupełnień protetycznych, mas wyciskowych i profilaktyki stomatologicznej. Jego zawodową pasją są systemy wiążące i materiały złożone oraz zjawisko nadwrażliwości pozabiegowej po zastosowaniu nowoczesnych materiałów do wypełnień i uzupełnień protetycznych.
Jednym z elementów wykorzystywanych przy odbudowie tkanek po leczeniu endodontycznym są wkłady koronowo – korzeniowe z włókien szklanych, które dzięki własnościom mechanicznym, estetyce oraz właściwościom użytkowym prawie całkowicie wyparły inne rodzaje wkładów. I właśnie o wkładach i ich osadzaniu porozmawiamy w trakcie wykładu.

wymagane zapisy  >>>>
Rejestracja: dział szkoleń MEDITRANS, e-mail: szkolenia@meditrans.pl, tel. 784 956 720, 504 288 647.
​Szkolenie bezpłatne w ramach biletu wstępu na targi.

12.15 - 15.00  I  SALA S4  I  Włókno kompozytowe w praktyce ortodontycznej, protetyce, periodontologii i stomatologii zachowawczej

Arkona, prowadzący: dr Marcin Aluchna

o prowadzącym >>>


dr n. med.  Marcin Aluchna

 
Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie 1986, specjalista I stopnia stomatologii ogólnej i specjalista II stopnia stomatologii zachowawczej (egzamin zdany z wyróżnieniem). Rozprawa doktorska: „Badanie zależności odporności zużyciowej od uzyskiwanego współczynnika konwersji materiałów złożonych”. W latach 2000-2008 pracownik Zakładu Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie na stanowisku wykładowcy. W latach 2012-2014 Starszy wykładowca w Zakładzie Propedeutyki i Profilaktyki, od 2015 Adiunkt w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej WUM. Redaktor Prowadzący „Forum Stomatologii Praktycznej”. Autor i współautor ponad 90 publikacji. Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu stomatologii estetycznej, odtwórczej i minimalnie inwazyjnej oraz pośrednich metod wykonywania wypełnień.
Zastosowanie WŁÓKNA KOMPOZYTOWEGO – najnowszej generacji włókna stomatologicznego – istotnie przyczynia się do uproszczenia procedur klinicznych w wielu dziedzinach stomatologii.
Celem spotkania jest przedstawienie uproszczonych procedur postępowania z najnowszej generacji włóknem stomatologicznym oraz samodzielne ich przeprowadzenie podczas pracy na fantomach.


więcej >>>
Przykłady szyn wykonanych przy użyciu WŁÓKNA KOMPOZYTOWEGO:

                      

wymagane zapisy >>>
Grupa I: 12.15-13.30
Grupa II: 13.45-15.00
Opłata: 150 zł (cena nie zawiera biletu wstępu na targi). Ilość miejsc ograniczona.
Wymagana jest wcześniejsza rejestracja.
W sprawie zapisów oraz informacji dotyczących płatności prosimy o wysłanie wiadomości o tytule KRAKDENT-warsztaty, na adres: karolina.kozlowska@arkonadent.com

15.15 - 17.00  I SALA S4  I  Warsztat: Drukowanie uzupełnień protetycznych techniką 3D

Denon Dental, prowadzący: Dariusz Moradi

o prowadzącym >>>
Dariusz Moradi

- rodzaje prac możliwych do wydrukowania
- rodzaje żywic stojące obecnie do dyspozycji
- przebieg projektowania i drukowania prac.


wymagane zapisy >>>
Wykład bezpłatny w ramach biletu wstępu na targi, wymagana rejestracja.
Zapisy przyjmowane będą pod nr telefonu: 513 170 018.


SALA WARSZTATOWA S6

10.30 - 17.30  I  SALA S6  I  Warsztaty – endodoncja. TruNatomy™  -  nowa definicja minimalnie inwazyjnego opracowania kanału

Dentsply Sirona & Meditrans - lek. stom. Michał Kowalik & dr n. med. Michał Bednarski

o prowadzących >>>>

lek. stom. Michał Kowalik


Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu . Specjalista endodonta w leczeniu kanałowym zębów z użyciem mikroskopu. Prowadzi własną praktykę stomatologiczną, a także szkolenia dla lekarzy stomatologów z zakresu endodoncji i wybielania oraz stomatologii zachowawczej z uwzględnieniem glasjonomerów oraz materiałów kompozytowych. Tłumacz, trener i certyfikowany wykładowca Dentsply Sirona w zakresie endodoncji. dr n. med. Michał Bednarski


Absolwent Akademii Medycznej w Łodzi z 2002 roku. Od 2008 roku asystent w Zakładzie Endodoncji, Katedry Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W 2009 roku obronił z wyróżnieniem pracę doktorską. Prowadzi własną praktykę stomatologiczną. Dr Bednarski jest autorem wielu publikacji naukowych, które ukazywały się na łamach prestiżowych czasopism, takich jak „Dental and Medical Problems”, „Magazyn Stomatologiczny” czy „Polish Journal of Environmental Studies”. Certyfikowany wykładowca Dentsply Sirona w zakresie endodoncji.
• omówienie wskazań klinicznych
• prezentacja systemu oraz procedury klinicznej
• dyskusja.

wymagane zapisy >>>>
Terminy: 13 marca 2020, godz. 10.30-12.30, 13.00-15.00, 15.30-17.30
Wstęp na wszystkie warsztaty jest bezpłatny w ramach biletu wstępu na targi. Liczba miejsc ograniczona – 10 osób
w grupie warsztatowej.
Rejestracja obowiązkowa: dział szkoleń MEDITRANS, e-mail: szkolenia@meditrans.pl, tel. 784 956 720, 504 288 647


SALA WARSZTATOWA S7

10.15 - 11.00  I  SALA S7  I  Kilka podstawowych kroków efektywnego i skutecznego zarządzania placówką

Medyczny Dom Medialny, prowadzący: Agnieszka Zawiślak, Joanna Szewczyk

o prowadzących >>>


Agnieszka Zawiślak


Z branżą stomatologiczną związana jestem od kilkunastu lat. Poznałam prawie wszystkie aspekty tworzenia i funkcjonowania placówki. Przez te lata spotykałam lekarzy będących doskonałymi specjalistami w swojej dziedzinie, ale nie radzącymi sobie z trudem organizacji pracy, zarządzaniem czy marketingiem. Mały wybór szkoleń i jeszcze mniejszy literatury w zakresie zarządzania w stomatologii powoduje, że wciąż szukam nowych rozwiązań, które sprawdzam i wdrażam w projektach. Praca na stanowisku dyrektora zarządzającego nauczyła mnie podejmowania decyzji, negocjacji, a przede wszystkim ukierunkowała mnie na ciągłe poszukiwanie szans na rozwój placówek, za które jestem odpowiedzialna.

Joanna Szewczyk


Swoją drogę zawodową zaczęłam podczas studiów na kierunku Zarządzanie i Marketing. Teoria poparta praktyką i możliwością uczestniczenia w tworzeniu procesów i procedur funkcjonujących w placówkach medycznych znalazły swoje odzwierciedlenie w rozwoju placówki. Studia z zakresu Zarządzania Sprzedażą w Praktyce były podstawą do budowania strategii rozwoju placówek, tworzenia celów i wytyczania drogi do ich osiągnięcia. Doświadczenie zdobyte podczas wielu lat pracy z placówkami medycznymi, umiejętności analityczne i podejście ekonomiczne do zarządzania powodują, że potrafię zamienić wizję placówki w cel oraz wyznaczyć strategię rozwoju firmy krok po kroku.
1. Analiza finansowa – jej znaczenie dla zarządzania placówką.
a. Bieżąca kontrola obrotów i kosztów,
b. Kwalifikacja wydatków.

2. Cennik – czym różni się cennik dla pacjenta od cennika dla personelu?
a. Standard świadczonych usług,
b. Oczekiwania wobec personelu,
c. Znaczenie cennika dla placówki.

3. Analiza pacjentów pierwszorazowych narzędziem kontroli wdrażanych procedur.
a. Ocena pracy personelu lekarskiego,
b. Weryfikacja poziomu prowadzenia pacjenta,
c. Znaczenie pierwszej wizyty na decyzję o podjęciu leczenia w placówce,
d. Dokumentacja medyczna vs liczba pacjentów kontynuujących leczenie w naszej klinice,
e. Plan leczenia – czy jest skutecznym narzędziem zachęcającym pacjenta do podjęcia leczenia w naszej placówce?

wymagana rejestracja >>>>
Zgłoszenia oraz informacje: Medyczny Dom Medialny, biuro@medycznydommedialny.com
Formularz zgłoszeniowy: http://medycznydommedialny.pl/zapisz-sie-na-szkolenie/
Osoba do kontaktu: Ewa Żydołowicz, tel. 790 272 900, biuro@medycznydommedialny.com
Szczegółowe informacje: http://medycznydommedialny.pl/szkolenia/krakdent/

11.15 - 12.00  I SALA S7  I  Światło w gabinecie stomatologicznym. Co zyskujemy przy właściwych parametrach oświetlenia

Lako, prowadzący: mgr Marcin Harasimiuk

o prowadzącym >>>
mgr Marcin Harasimiuk

Dyrektor ds. kluczowych klientów w firmie oświetleniowej LAKO  – producenta oświetlenia.
Współtwórca dedykowanych, oświetleniowych projektów. Specjalista od światła w gabinetach stomatologicznych.

 


Opis szczegółowy tematyki:
 • Najważniejsze parametry oświetlenia w klinikach stomatologicznych.
 • Oświetlenie w gabinecie a jakość pracy.
 • Przepisy dotyczące oświetlenia w miejscu pracy.
 • Najciekawsze realizacje oświetleniowe w klinikach stomatologicznych.

więcej >>>
Nasza misja to zdrowe światło. Od 5 lat sukcesywnie oświetlamy gabinety dentystyczne w Polsce i za granicą. Jesteśmy dumni z efektów i zadowolonych klientów.
Zwracamy uwagę na komfort pracy lekarzy i dobre samopoczucie klientów podczas zabiegów dentystycznych.
Oświetlenie, które produkujemy, jest komfortowe dla wzroku , z idealnie rozproszonym światłem, dzięki czemu nie mamy efektu olśnienia.
Rozwiązania LAKO= najlepsze parametry= idealne oddawanie barw, dzięki czemu oddają prawdziwe kolory, co jest niezbędne przy zabiegach w gabinecie dentystycznym.
Oświetlenie LAKO to także świetne wzornictwo!

Przykładowe oświetlenie:
      

    
wymagane zapisy >>>
Szkolenie bezpłatne w ramach biletu wstępu na targi, wymagana rejestracja.
Zapisy: dział szkoleń Klaudia Konsor, kkonsor@lako.pl , tel. 32 644 04 00 lub 601 160 609.

12.15 - 14.00  I  SALA S7  I  Warsztat: Wykonywanie koron w kolorach bleach z porcelany Ceramco 3. Technika charakteryzacji uzupełnień                                                               pełnokonturowych z tlenku cyrkonu farbkami Universal Stains&Glaze – pokaz malowania mostu 3-punktowego

Dentsply Sirona & Denon Dental, prowadzący: Agnieszka Jankowska

o prowadzącym >>>
Agnieszka Jankowska 
wymagane zapisy >>>>
Wykład bezpłatny w ramach biletu wstępu na targi, wymagana rejestracja.
Zapisy przyjmowane będą pod nr telefonu: 513 170 018.​

14.15 - 16.00  I  SALA S7  I  Bezpośrednie rekonstrukcje zębów z uwzględnieniem technik adhezyjnych przy zastosowaniu kompozytów,                                                                   glasjonomerów, glasjonomerów modyfikowanych i cementów konwencjonalnych

APOLdent, prowadzący: lek. stom. Krzysztof Polanowski 

o prowadzącym >>>
lek. stom. Krzysztof Polanowski

Absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej z 1995 roku. Pracownik Szpitala Klinicznego w Bródnie, a od 2004 właściciel praktyki stomatologicznej STOMAPOL w Warszawie. Uczestnik wielu kursów i warsztatów z dziedziny endoodncji, periodontologii, protetyki, artykulacji i estetyki. Pionier zastosowania i wprowadzenia na rynek Polski i krajów Europy Środkowej technologii termoplastycznych wykorzystywanych w stomatologii i protetyce. Autor książki pt. „Protezy Całkowite”, która zdobyła Złoty Medal Jakości Krakdent. Autor ponad 60 publikacji w czasopismach medycznych. Przeprowadził ponad 80 wykładów w różnych ośrodkach w kraju i za granicą. Od 2009 roku członek Rady Naukowej Dentaltown (Editorial Members Boards), jedyny z Europy Środkowo-wschodniej. Bliska współpraca z lekarzami z USA, Kanady i Australii w tym Dr J. Kancą dotycząca adhezji i materiałów kompozytowych. Prywatnie miłośnik przyrody, zapalony podróżnik.
więcej >>>
   
cena i zapisy >>>>


16.15 - 17.00  I  SALA S7  I  Jak wdrożyć zmiany w lekarskiej obsłudze pacjenta? Monitoring i wdrażanie zmian 

Medyczny Dom Medialny, prowadzący: Agnieszka Zawiślak, Joanna Szewczyk

Agnieszka Zawiślak


Z branżą stomatologiczną związana jestem od kilkunastu lat. Poznałam prawie wszystkie aspekty tworzenia i funkcjonowania placówki. Przez te lata spotykałam lekarzy będących doskonałymi specjalistami w swojej dziedzinie, ale nie radzącymi sobie z trudem organizacji pracy, zarządzaniem czy marketingiem. Mały wybór szkoleń i jeszcze mniejszy literatury w zakresie zarządzania w stomatologii powoduje, że wciąż szukam nowych rozwiązań, które sprawdzam i wdrażam w projektach. Praca na stanowisku dyrektora zarządzającego nauczyła mnie podejmowania decyzji, negocjacji, a przede wszystkim ukierunkowała mnie na ciągłe poszukiwanie szans na rozwój placówek, za które jestem odpowiedzialna.

Joanna Szewczyk

Swoją drogę zawodową zaczęłam podczas studiów na kierunku Zarządzanie i Marketing. Teoria poparta praktyką i możliwością uczestniczenia w tworzeniu procesów i procedur funkcjonujących w placówkach medycznych znalazły swoje odzwierciedlenie w rozwoju placówki. Studia z zakresu Zarządzania Sprzedażą w Praktyce były podstawą do budowania strategii rozwoju placówek, tworzenia celów i wytyczania drogi do ich osiągnięcia. Doświadczenie zdobyte podczas wielu lat pracy z placówkami medycznymi, umiejętności analityczne i podejście ekonomiczne do zarządzania powodują, że potrafię zamienić wizję placówki w cel oraz wyznaczyć strategię rozwoju firmy krok po kroku.
1.  Najważniejsze zasady wprowadzania zmian w zespole lekarskim
a. Diagnoza problemu,
b. Weryfikacja skali problemu na podstawie danych z systemu do obsługi pacjenta.

2.  W jaki sposób przekazać personelowi informację o planowanych zmianach?
a. Zebranie z personelem,
b. Przedstawienie problemu.

3. Procedura dotycząca zmiany
a. Najważniejsze elementy tworzenia nowej procedury.
 
4. Wdrażanie zmiany
a. Najważniejsze etapy wdrażania zmiany,
b. Podział obowiązków między członków zespołu.

5. Kontrola wprowadzanej zmiany 
a. Brak monitorowania wdrożonej zmiany,
b. Częstotliwość monitorowania zmiany,
c. Kontrola obowiązków personelu.

6. Ewaluacja zmiany
a. Umocnienie wdrożonej zmiany w kulturze organizacyjnej kliniki,
b. Wprowadzanie ciągłych udoskonaleń.


wymagane zapisy >>>
Zgłoszenia oraz informacje: Medyczny Dom Medialny, biuro@medycznydommedialny.com
Formularz zgłoszeniowy: http://medycznydommedialny.pl/zapisz-sie-na-szkolenie/
Osoba do kontaktu: Ewa Żydołowicz, tel. 790 272 900, biuro@medycznydommedialny.com
Szczegółowe informacje: http://medycznydommedialny.pl/szkolenia/krakdent/


SALA WARSZTATOWA S10

10.30 - 16.00  I  SALA S10  I  Warsztaty – stomatologia zachowawcza. Neo Spectra™ ST

Dentsply Sirona & Meditrans, prowadzący: lek. stom. Michał Snoch

o prowadzącym>>>

​lek. stom. Michał Snoch


Urodzony w 1984 roku, studia ukończył w 2008 roku na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Od 10 lat praktykuje w prywatnych gabinetach, z tego ostatnie trzy we własnym.

Obszary:
 • endodoncja
 • stomatologia adhezyjna
 • protetyka
 • okluzja
 • rekonstrukcje zwarcia
 • leczenie bólu ustno-twarzowego
 • leczenie i prowadzenie pacjentów z parafunkcjami i bruksizmem
 • leczenie zaburzeń snu związanych z bezdechem nocnym
Naukowo realizuje się w Sekcji Bólu Ustno-Twarzowego Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, w pracy dla Instytutu Spear’a oraz Spear Study Club Polska. Lubi muzykę, fotografię i bieganie.
• nowe spektrum możliwości w odbudowach bezpośrednich oparte na technologii SphereTEC®.
• prosta procedura adhezyjna gwarantuj
ąca spektakularne efekty.
• przegląd przypadków klinicznych.

wymagane zapisy >>>>
Terminy: 13 marca 2020, godz. 10.30-12.00, 12.30-14.00, 14.30-16.00
Wstęp na wszystkie warsztaty jest bezpłatny w ramach biletu wstępu na targi. Liczba miejsc ograniczona – 10 osób
w grupie warsztatowej.
Rejestracja obowiązkowa: dział szkoleń MEDITRANS, e-mail: szkolenia@meditrans.pl, tel. 784 956 720, 504 288 647​