Piątek, 8 kwietnia - Warsztaty dla techników dentystycznych

Salka warsztatowa S4, EXPO Kraków​​
Warsztat W2 | Biofunkcjonalne wykonanie protez ruchomych przy bezzębiu całkowitym.


Termin:


Miejsce:Godz.:
Współorganizator:


Sponsor:ZAPISY >>>

8 kwietnia 2022, piątek 


EXPO Kraków, ul. Galicyjska 9
Salka warsztatowa S4


10.15-15.15


                                   

INLAY RUDA ŚLĄSKA                           Polskie Towarzystwo
PWPHU INLAY Wojciech Kozik           Techników Dentystycznych         ​                                     

                                             ​   

INLAY RUDA ŚLĄSKA                             MERZ DENTAL

PWPHU INLAY Wojciech Kozik


BRAK WOLNYCH MIEJSC!


Przyjmujemy zgłoszenia na listę rezerwową pod adresem: wojton@targi.krakow.pl 


PROGRAM WARSZTATU:10.15-15.15 | Warsztat W2 | Biofunkcjonalne wykonanie protez ruchomych przy bezzębiu całkowitym.

Prowadzący:
mgr tech. dent. Beata Peterson, Uniwersytet Medyczny Łódź, Zakład Technik Dentystycznych
​mgr tech. dent. Jan Wojciechowski LCGI 


o prowadzących >>>
Mgr tech. dent. Beata Peterson

Absolwentka Policealnego Studium Zawodowego Nr 1 w Łodzi, wydziału Techniki Dentystyczne oraz Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi. Rozpoczęcie pracy zawodowej w Instytucie Stomatologii Akademii Medycznej w Łodzi w roku 1991 oraz dalszy rozwój zawodowy na płaszczyźnie prywatnej praktyki. Ukończyła wiele szkoleń w kraju i zagranicą. Od 2002 roku rozpoczęła pracę jako nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w Zakładzie Technik Dentystycznych. Od 2008 roku związana z działalnością społeczną na rzecz branży zawodowej. Obecnie od 2016 roku prezes Polskiego Towarzystwa Techników Dentystycznych, członek współpracujący z radą naukową oraz recenzent dwumiesięcznika Nowoczesny Technik Dentystyczny. Organizator i członek rad programowych wielu Kongresów Protetycznych. 
Mgr tech. dent. Jan Wojciechowski LCGI


Absolwent Państwowej Szkoły Medycznej w Łodzi. Uzyskał tytuł licencjata City and Gold na Uniwersytecie w Sheffield oraz tytuł magistra pedagogiki na Uniwersytecie imieniem Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył studia podyplomowe i 4 letnie studia doktoranckie na kierunku inżynieria materiałowa na Politechnice Łódzkiej. Pracował w laboratoriach stomatologicznych zespołów Opieki Zdrowotnej na stanowisku technika dentystycznego, starszego technika dentystycznego a w latach 1980 - 1987 był kierownikiem pracowni stomatologicznej Przemysłowego Zespołu Opieki Zdrowotnej wykonując prace protetyczne ruchome i stałe w oparciu o najlepsze technologie. Od 1992 roku nauczyciel przedmiotów zawodowych w szkołach policealnych techniki dentystycznej. Od 2000 roku jest nauczycielem przedmiotów zawodowych Zakładzie Technik Dentystycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W 2004 roku otrzymał nagrodę dydaktyczną 1 stopnia rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, gdzie pracował do 2015 roku. Pełnił funkcję eksperta w Ministerialnej komisji do spraw nauczania na kierunku techniki dentystyczne w Ministerstwie Zdrowia i Opieki społecznej. W latach 2010 – 2015 pracował również na stanowisku wykładowcy w zakładzie technik dentystycznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W latach 1986 - 2000 prowadzi własną pracownie techniki dentystycznej. Uczestnik wielu kursów doskonalących dla techników dentystycznych organizowanych w kraju i Europie. Od 1986 roku działa w polskim towarzystwie Techników dentystycznych,  gdzie pełnił między innymi funkcję prezesa oddziału w Łodzi dwie kadencję i wiceprezesa w zarządzie głównym PTTD przez jedną kadencję. Pełnił również funkcję przewodniczącego komisji szkoleniowej przy zarządzie głównym PTTD.

Za swoje zasługi dla środowiska Techników dentystycznych w Polsce został wyróżniony przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Techników dentystycznych godnością członka honorowego PTTD.

2020 roku został wyróżniony odznaką honorową za zasługi dla ochrony zdrowia przez Ministra Zdrowia. 
1.    Teoretyczne podstawy statyki protez ruchomych
2.    Biofunkcjonalny system protetyczny
3.    Metoda TIF (Totalprothetik in Funktion – czynnościowe opracowanie protez całkowitych)

więcej >>>
Uczestnik warsztatu wykona:
- analizę graficzną modeli roboczych
 
Uczestniczy w:
- demonstracji ustawiania zębów sztucznych Integral firmy Merz Dental
 
Stanowisko pracy:
- modele bezzębia w artykulatorze ASA
- twarde płyty światło utwardzalne
- oprzyrządowanie do analizy modeli

Informacje o cenach i zapisach >>>

Cena: 210 zł
Liczba miejsc: 10

BRAK WOLNYCH MIEJSC!


​Przyjmujemy zgłoszenia na listę rezerwową pod adresem: wojton@targi.krakow.pl