Warsztaty dla techników dentystycznych
Sala Budapeszt A, EXPO Krakównagłówek

09.00-16.00  I  WARSZTAT W5  I  Planowanie prac implantoprotetycznych od modelu gipsowego do gotowej pracy protetycznej

element
Prowadzący: lic. tech. dent Małgorzata Szewczyk, specjalista CAD/CAM firmy wellCAMdent
Współorganizatorzy: WellCAMdent Łódź, Polskie Towarzystwo Techników Dentystycznych 
Sponsor

element
  • Prace ALL-ON-4, ALL-ON-6, łączniki indywidulne, komponenty standardowe
  • Wykonanie modelu dzielonego z maską dziąsłową oraz projektowanie mostu 3 punktowego w oprogramowaniu EXOCAD
  • Kurs zaawansowany dla czynnych zawodowo techników dentystycznych

​opis warsztatu poniżej >>>
Podczas warsztatu zostaną przedstawione najważniejsze zagadnienia z dziedziny implantologii z części laboratoryjnej oraz klinicznej. Wiedzę tą wzbogacimy o zastosowanie technologii CAD/CAM w wykonawstwie prac protetycznych na implantach, oraz zaprezentujemy fotorelację ciekawych prac implantoprotetycznych. Warsztat jest dedykowany dla czynnych zawodowo techników dentystycznych, chcących podnieść poziom wiedzy z zakresu prac implantoprotetyczncyh. Każdy uczestnik wspólnie z prowadzącym będzie miał możliwość przeanalizować modele implantologiczne, wspólnie zaplanować rodzaj uzupełnienia, przewidzieć możliwe niepowodzenia pracy przed jej rozpoczęciem, oraz poznać możliwości i ograniczenia w pracach implantoprotetycznych na standardowych i indywidualnych komponentach. Zaawansowany kurs wzbogacimy o pokaz odlewania modelu dzielonego z maską dziąsłową pod pracę protetyczną, a następnie przy użyciu skanera Imetric i oprogramowania EXOCAD wykonamy przykręcany most 3 punktowy.

Warsztaty praktyczne są przewidziane dla praktykujących techników dentystycznych, studentów zapraszamy do zapisów tylko i wyłącznie w razie wolnych miejsc od 1.03.2020 r.


element
Ilość uczestników: 10 osób 
Cena: 280 PLN
Formularz zgłoszeniowy: BRAK WOLNYCH MIEJSC!!!

Sala S6, EXPO Krakównagłówek

10.00-16.00  I  WARSZTAT W6  I  CAD-CAM Street (PL)

element
Prowadzący: lic. tech. dent. Maria Januszkiewicz, Holtrade – Centrum Frezowania
Współorganizator: Holtrade, Polskie Towarzystwo Techników Dentystycznych​
Sponsor: 

element
Cel kursu:
Przedstawienie pełnej procedury pracy w systemie cad-cam przy zastosowaniu skanera laboratoryjnego oraz oprogramowania Exocad – w celu projektowania i wykonywania prac protetycznych.

Uczestnik warsztatu wykona:
  • projekt mostu protetycznego w systemie Exocad (PL)
  • drukowanie pracy protetycznej na drukarce laboratoryjnej 3D Zortrax – oprogramowanie w polskiej wersji językowej

informacje praktyczne poniżej >>>
Zagadnienia:
1. Skanowanie modelu roboczego – skaner CADstar z oprogramowaniem w polskiej wersji językowej
2. Projektowanie korony i mostu – EXOCAD z oprogramowaniem w polskiej wersji językowej
3. Generowanie pliku STL”
4. Drukowanie mostu protetycznego


Stanowisko pracy:
  • do dyspozycji stanowisko komputerowe z oprogramowaniem Exocad w polskiej wersji językowej

Warsztaty praktyczne są przewidziane dla praktykujących techników dentystycznych, studentów zapraszamy do zapisów tylko i wyłącznie w razie wolnych miejsc od 1.03.2020 r.
element
Ilość uczestników: 10 osób 
Cena: 220 PLN