Kurs medyczny

ENDODONCJA


Sala WIEDEŃ A+BTermin:


Miejsce:


Cena:


Współorganizator:


Kierownik naukowy:Kierownik organizacyjny:Sponsor:Patronat medialny:


​​

3 września 2020, czwartek

EXPO Kraków, sala Wiedeń A+B


490 PLN

      
dr n. med. Aleksandra Palatyńska-Ulatowska


Anna Szymańska​   
Za udział w kursie przewidziano 6 punktów edukacyjnych.
PROGRAM:nagłówek

10.00-12.00  I  Współczesne koncepcje diagnostyki i leczenia endodontycznego w praktyce klinicznej 

element
Prowadzący: dr n. med. Aleksandra Palatyńska-Ulatowska

​o prowadzącym >>>

dr n. med. Aleksandra Palatyńska-Ulatowska

Ukończyła studia z wyróżnieniem i otrzymała tytuł doktora nauk medycznych w dziedzinie stomatologii na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Jest specjalistą stomatologii zachowawczej i endodoncji oraz pracownikiem naukowo-dydaktycznym pełniącym obecnie funkcję kierownika Zakładu Endodoncji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Wieloletni wykładowca, koordynator ds. Studiów w Języku Angielskim na Kierunku Lekarsko-Dentystycznym, laureatka tytułu Nauczyciela Roku 2015. Szkoleniowiec, członek rad naukowych konferencji endodontycznych, autorka prac naukowych w recenzowanych czasopismach, aktywny członek European Society of Endodontology oraz Polskiego Towarzystwa Endodontycznego. W latach 2006-2014 członek Zarządu, od 2014 r. Członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego o/ Łódź. Od 2002 r. prowadzi prywatną praktykę stomatologiczną.


element
Wykład obejmie przegląd wybranych klinicznych aspektów leczenia endodontycznego ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
 • na czym polega endodoncja minimalnie inwazyjna?
 • jaki jest obecnie polecany protokół leczenia biologicznego?
 • co oznacza koncepcja „Endolight”?
 • nowoczesna diagnostyka i planowanie leczenia kanałowego w świetle nowych prób
 • klasyfikacji skomplikowanej anatomii kanałów korzeniowych
 • wykorzystanie i charakterystyka materiałów biologicznie czynnych w endodontycznych procedurach klinicznych
 • rozwiązania systemowe w irygacji i instrumentacji - metalurgia narzędzi, instrumenty​ ultradźwiękowe i płukanie w praktyce
 • na ciepło czy na zimno? Nowe trendy w wypełnianiu kanałów korzeniowych
więcej >>>
Leczenie endodontyczne stanowi ważny element w planowaniu kompleksowego leczenia pacjenta, stąd jego przewidywalność i stabilność ma bardzo istotne znaczenie. Współczesne koncepcje i rozwiązania stosowane w pracy klinicznej z zastosowaniem nowych metod, materiałów i instrumentów dają podstawy przewidywalnej nowoczesnej endodoncji. Jej założenia obejmują minimalną utratę tkanek zęba, zastosowanie biologicznie aktywnych materiałów oraz opracowanie kanałów narzędziami o zmodyfikowanych stopach i kształtach. Niniejszy wykład jest przeglądem najnowszych trendów w leczeniu endodontycznym chorób miazgi i tkanek okołowierzchołkowych z uwzględnieniem wybranych nowatorskich technik zabiegowych. Zostaną przedstawione metody komputerowego planowania i diagnostyki (CBCT, drukowanie 3D, programy dla wizualizacji anatomii kanałów) oraz nowe rozwiązania systemowe do irygacji, instrumentacji i wypełniania jam zęba.
nagłówek

12.00-13.00  I  Lunch

nagłówek

13.00-15.40  I  Adhezyjne odbudowy zębów leczonych endodontycznie - kluczowe czynniki decydujące o pomyślnym wyniku leczenia

element
Prowadzący: MUDr. Daniel Černý PhD, Czechy

o prowadzącym >>>
MUDr. Daniel Černý PhD, Czechy

Wykształcenie: 1992-1993 Simsbury High School, Connecticut, USA 1993-1998 Uniwersytet Karola w Pradze, Wydział Lekarski w Hradcu Králové - stomatologia 2001 Atestacja I stopnia - stomatologia Obecnie kończy studia doktoranckie, koncentrujące się na adhezyjnym leczeniu post-endodontycznym na Palacký University Olomouc w Czechach. Od 2001 roku prowadzi prywatną praktykę w Hradec Králové. Praktyka zawodowa 1998-2001 Zakład Stomatologii, Szpital Uniwersytecki w Hradcu Králové - asystent 2001-2007 Zakład Stomatologii, Szpital Uniwersytecki w Hradcu Kralove, Zakład Konserwacji - Adiunkt Członkostwo w stowarzyszeniach zawodowych Członek założyciel i pierwszy prezes Czeskiej Akademii Estetyki Stomatologicznej 2007-2009 1999-2001 Dental Education in Europe - DentEd, reporter Restorative Dentistry Group, 2001-2004 DentEd Evolves - członek grupy roboczej „E-learning” od 2007 członek - American Dental Association od 2010 r. Hradec Dental Education Institute - współzałożyciel Prezes Czeskiego Stowarzyszenia Endodontycznego (CES) od 2015 roku. Współzałożyciel i pierwszy prezes Czeskiej Akademii Estetyki Stomatologicznej (CADE) (2007-2009). 2009 do 2013 w redakcji czasopisma LKS (Czech Dental Chamber Journal) Współwłaściciel i dyrektor instytutu kształcenia ustawicznego HDVI od 2010 r. Współzałożyciel kongresu Dental Summit w Pradze (od 2011 r.) Autor / współautor 28 artykułów w czasopismach dentystycznych głównie w Czechach. Współautor 4 rozdziałów książek stomatologicznych. Wykłady na szeroką skalę w kraju i za granicą


element
Trwałe i zakończone sukcesem odbudowywanie zębów leczonych endodontycznie jest dość złożonym zadaniem, które składa się z 3 głównych kroków:
 • ENDO: Eliminacja infekcji endodontycznych bez nadmiernego osłabienia struktury zęba i jego właściwości fizycznych. Wypełnienie systemu korzeniowego, tak dobrze i szczelnie, jak to możliwe.
 • POST-ENDO: Wytworzenie dodatkowego uszczelnienia systemu korzeniowego, zwiększenie wytrzymałości korzenia oraz uzyskanie podparcia dla ostatecznej odbudowy.
 • ODBUDOWA PO ENDO: Zakończenie odbudowy zęba, aby przywrócić pierwotne parametry zgryzu, estetyki i żucia.
więcej >>>
Każdy z tych 3 kroków może wpłynąć na długoterminowy wynik i potrzebę dalszej opieki nad pacjentem. Ponieważ takie złożone leczenie może wiązać się ze znacznymi kosztami finansowymi, bardzo ważne jest, aby nie lekceważyć żadnego z wcześniej omówionych 3 etapów.
Podczas wykładu zostaną omówione i wyjaśnione wszystkie 3 kroki, a w szczególności zostanie przedstawiony dokładny protokół kliniczny dla etapu 2 – POST-ENDO. Na podstawie dowodów naukowych, zostaną wyjaśnione najistotniejsze i krytyczne zagadnienia związane z tym etapem. Wykład będzie zawierał bogaty zasób przypadków klinicznych z fotografiami i filmami. Pomoże on zrozumieć koncepcję adhezyjnego leczenia post-endodontycznego, wskazania do zastosowania włókien szklanych oraz  protokołu postępowania klinicznego.
nagłówek

15.40-16.00  I  Przerwa

nagłówek

16.00-17.30  I  Trudne sytuacje w leczeniu endodontycznym

element
Prowadzący: lek. dent. Bartłomiej Karaś

o prowadzącym >>>

lek. dent. Bartłomiej Karaś


Ukończył Wydział Lekarsko - Stomatologiczny Akademii Medycznej we Wrocławiu. Głównym obszarem zainteresowań jest endodoncja z zastosowaniem mikroskopu zabiegowego. Członek Polskiego Towarzystwa Ergonomii Stomatologicznej Polskiego Towarzystwa Endodotycznego European Society of Endodontology Współzałożyciel Dental Masters Group, Autor publikacji z dziedziny endodoncji i CBTC w recenzowanych czasopismach stomatologicznych • w 2012 roku uzyskał certyfikat Curriculum Polskiego Towarzystwa Ergonomii Stomatologicznej • od 2013 roku współpracuje z Działem Badawczym PTE • od 2013 roku współpracuje firmą Esdent i szkoli lekarzy dentystów z zakresu wykorzystania mikroskopu w praktyce stomatologicznej oraz odbudowy zębów po leczeniu endodontycznym, prowadzi również szkolenia dla asystentek stomatologicznych z zakresie asystowania w endodoncji.

element
Podczas wykładu zostaną omówione kwestie różnych etapów leczenia kanałowego, które sprawiają lekarzom problemy zarówno w leczeniu pierwotnym, jak i w powtórnym. Przedstawione zostaną aspekty związane m.in. z odnajdywaniem „dodatkowych” kanałów, protokoły irygacji, obturacja skomplikowanych przypadków, udrażnianie obliteracji.

nagłówek

17.30  I  Zakończenie kursu