Kurs medyczny dla higienistek i asystentek stomatologicznych

Termin:


Miejsce:


Godz.:


Cena:
Współorganizator:
Komitet naukowy:Patronat medialny:
Sponsor:

ZAPISY >>>


9 kwietnia 2022, sobota


EXPO Kraków, sala Wiedeń


10.00-17.15


pełna cena: 340 PLN
studenci/osoby uczące się: 240 PLN*


* wymagane potwierdzenie uprawnień do zniżki wg Warunków uczestnictwa


Polskie Stowarzyszenie Higienistek Dentystycznych 

dr n. zdr. Danuta Kaczmarska, Prezydent PSHD


 
​​

-Sala WIEDEŃ A+B


PROGRAM:


10.00-11.15 I Pandemia COVID-19. Aktualizacja procedur postępowania w gabinecie dentystycznym w nowej strategii działań profilaktycznych

Prowadzący: dr n. o zdrowiu Danuta Broncel-Czekaj

o prowadzącym >>>


dr n. o zdrowiu Danuta Broncel-Czekaj


Absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Przewodnicząca Zespołu ds. pielęgniarek zatrudnionych w sterylizacji w OIPiP w Katowicach. Koordynator ds. sterylizacji i Pielęgniarka Oddziałowa Centralnej IzbyPrzyjęć Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp z o.o. Pielęgniarka z 40-letnim doświadczeniem zawodowym.Przez okres 20 lat zajmowała się profesjonalną dekontaminacją wyrobów medycznych w podmiotach leczniczych jako Kierownik Centralenej Sterylizatorni, a od 2 lat jest Koordynatorem ds. sterylizacji. Od 2010 roku prowadzi szkolenia w formie kursów kwalifikacyjnych dla osób  pracujących lub przygotowujących się do pracy w centralnych sterylizatorniach oraz dla kierowników centralnych sterylizatorni lub osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych w podmiotach leczniczych lub innych zakładach świadczących usługi na rzecz podmiotów leczniczych. Od 2013 roku przygotowuje do zawodu słuchaczy policealnych szkół medycznych, obecnie nauczyciel zawodu Technik Sterylizacji Medycznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Bytomiu.

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 zatrzymała cały świat, a jej skutki wpłynęły na stan naszego zdrowia w każdym wymiarze, w tym także mentalnym. Wzrost nadumieralności, zwłaszcza osób z chorobami współistniejącymi, wpłynął na skrócenie dalszego trwania życia.

​Od początku pandemii, w miarę rozpoznawania wirusa, jego odmian wprowadzono szereg różnorodnych działań profilaktycznych, a zwłaszcza przyspieszono prace nad wprowadzeniem skutecznych szczepionek. Równocześnie na bieżąco są aktualizowane rekomendacje, wytyczne i procedury, aby życie wróciło do normalności. Temat aktualizacji procedur postępowania w podmiotach leczniczych stanowi istotną strategię działań profilaktycznych, dzięki temu, że wiemy już zdecydowanie więcej o koronawirusie i jego skutkach w postaci choroby czyli COVID-19.

O czym musimy pamiętać? Niezależnie od tego jaki wirus nas zaatakuje, pacjenci zawsze będą się zgłaszać do gabinetu dentystycznego i priorytetem będzie stosowanie adekwatnych do sytuacji procedur i standardów, właściwy dobór preparatów dezynfekcyjnych, dekontaminacja powierzchni pomieszczeń, sprzętu, wyposażenia i wyrobów medycznych, a te ostatnie zgodnie z zasadami aseptyki muszą być sterylne i nie mogą być źrodłem zakażenia dla pacjenta.  11.15-12.30 I Erozja szkliwa w świetle najnowszych badań i protokołów profesjonalnej higienizacji

Prowadzący: prof. Andrea Dotti 

o prowadzącym >>>

prof. Andrea Dotti

Pracuje we Włoszech w zawodzie lekarza dentysty od 2007 uczęszczał do Kliniki Stomatologii Zachowawczej w Modenie. Specjalizował się  w badaniach nad włóknami szklanymi wstępnie impregnowanymi (w Turku z Prof. Pekka Vallittu) oraz współpracował w tym temacie z Wydziałem Inżynierii Mechanicznej (Prof. Ing Andrea Baldini i Antonio Strozzi), Uniwersytetem Modena i Reggio Emilia. Od października 2007 r, jako lekarz stażysta, praktykował w Klinice Chirurgii Jamy Ustnej i chirurgii szczękowo-twarzowej. Pracował pod okiem wielu znanych profesorów otrzymując wsparcie potrzebne w zawodzie, w procesie nauczania, działalności badawczej oraz asystowania na sali operacyjnej. W czerwcu 2010 roku wygrał konkurs na stanowiska pracy w zawodach, o złożonej strukturze jak Stomatologia i Chirurgia Szczękowo-Twarzowa-Gold dell ''Azienda Hospital - University of Modena na projekt". Regeneracja w chorobie kostno-stawowej - Wp2.5. Od stycznia 2012 r. do kwietnia 2013 roku uczęszczał na studia drugiego stopnia Master "Endodoncja i Chirurgia Jamy Ustnej" na Uniwersytecie Modena i Reggio Emilia. Od marca 2013 r. jest członkiem lokalnego zarządu Włoskiego Stowarzyszenia Dentystów (ANDI), a od marca 2014 r. pełni funkcję sekretarza Włoskiego Stowarzyszenia Stomatologów, które liczy ponad 450 lekarzy dentystów. Od 2015 roku jest członkiem Rady Młodych Stomatologów i Lekarzy Medycznych w Modenie. Od czasu ukończenia studiów prowadzi prywatną praktykę w Modenie, Sassuolo, Weronie i Sant'Agata Bolognese skupiając się na chirurgii jamy ustnej, protetyce i periodontologii. Kierownik własnego gabinetu praktyki prywatnej w Sant'Agata Bolognese od 2019 roku, Studio dentistico Dotti.

12.30-13.30 I Wskazania do wybielania i możliwe powikłania po zabiegach wykonywanych klinicznie i w domu.

Prowadzący: dr n. med. Anna Dojs


o prowadzącym >>>


dr n. med. Anna Dojs


Absolwentka z 1979 roku Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, w 1982 uzyskała tytuł specjalisty I stopnia z zakresu stomatologii ogólnej, a w 1995 zdała Egzamin specjalizacyjny II stopnia z zakresu periodontologii. Pracuje w specjalistycznej praktyce prywatnej w Gorzowie Wielkopolskim. Kieruje grupą współpracowników oraz naucza zawodu. Prowadzi pacjentów wymagających szczególnej wiedzy specjalistycznej. Dla zwiększenia możliwości leczniczych korzysta z zabiegów fizykalnych, do których uzyskuje certyfikat m.in. uprawniający do klinicznej aplikacji pól magnetycznych za pomocą aparatu Viofor JPS. Pisze artykuły w czasopismach branżowych, prowadzi kursy i szkolenia, kształci w szkole policealnej. Jest członkiem wielu organizacji skupiających lekarzy stomatologów w kraju i poza granicą Polski.
Wybielanie zębów jest jednym z najczęściej stosowanych zabiegów w stomatologii estetycznej. Białe zęby mogą zwiększać poczucie komfortu i pewności siebie wyleczonych już stomatologicznie  pacjentów. Spotykamy jednak coraz więcej reklam gabinetów kosmetycznych i innych ofert poza kontrolą stomatologiczną, oferujących wybielanie zębów. Wykładowca przedstawi własne argumenty, obserwacje kliniczne oraz podkreśli wagę wykonywania tych zabiegów przez lekarza stomatologa lub profesjonalną higienistkę pod nadzorem lekarza stomatologa. Podkreślone będą zagrożenia, waga wstępnego badania lekarskiego przedmiotowego i podmiotowego oraz konieczność zachowania czujności onkologicznej. Wykład ma na celu zaprezentowanie różnych technik zabiegów wybielania zębów wraz ze wskazaniami i przeciwwskazaniami do ich stosowania oraz praktyczne wskazówki do ich bezpiecznego stosowania. Omówione będą zdarzające się  powikłania towarzyszące tym zabiegom oraz przekazane wskazówki dotyczące edukacji pacjenta przed i po zabiegu wybielania zębów. Przytoczone będą aspekty prawne i etyczne tych procedur.13.30-14.30 I Przerwa obiadowa14.30-15.00 I Obowiązek kształcenia ustawicznego dla zawodów medycznych w świetle aktualnych ustaw. Uznane formy kształcenia, oraz punktacja do rozliczenia. Specjalizacje w zakresie higieny dentystycznej.

Prowadzący: dr n. zdr. Danuta Kaczmarska

o prowadzącym >>>

dr n. zdr. Danuta Kaczmarska

Absolwentka Medycznej Szkoły Zawodowej w Szczecinie na kierunku higienistka stomatologiczna, następnie studiów licencjackich Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku Zdrowie Publiczne o specjalności „promocja zdrowia” oraz studiów magisterskich także US na kierunku Zdrowie Publiczne o specjalności zarządzanie i rachunkowość. Doktoryzowała się w Katedrze i zakładzie Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej kończąc Studium Doktoranckie na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym z zakresu diagnostyki fizykalnej u pacjentów leczonych stomatologicznie. Od wielu lat aktywnie pracuje w zawodzie i dla zawodu higienistki stomatologicznej w Polsce. Autorka licznych publikacji związanych ze stomatologią   oraz z działalnością branży stomatologicznej. Założycielka stowarzyszeń zawodowych skupiających higienistki stomatologiczne, autorka Podstaw Programowych i programów nauczania dla higienistek i asystentek stomatologicznych. Nauczycielka zawodu dyplomowanych i licencjonowanych higienistek stomatologicznych, od 20 lat autorka programów kursów z zakresu  kształcenia ustawicznego w wielu  organizacjach jak CEDE, EXPO Szczecin, Expodent, Targi w Krakowie, IDS,  od wielu lat także członek ADIA, EDHF  i wielu innych organizacji.

W 1 kwartale tego roku wejdzie w życie ustawa o niektórych zawodach medycznych. Nakłada obowiązek kształcenia ustawicznego dla zawodu dyplomowana higienistka i asystentka stomatologiczna wpisano do ustawy o niektórych zawodach medycznych. Ustawodawca opisuje w rozdziale 4  prawo i obowiązek ustawicznego rozwoju zawodowego „ przez aktualizację swojej wiedzy i umiejętności zawodowych”. Przewidziano różne formy kształcenia dla zawodów medycznych jak szkolenie specjalizacyjne ( dla  zawodów na 6 poziomie PRK jak higienistka stomatologiczna czy technik dentystyczny) oraz kursy kwalifikacyjne. Szkolenie specjalizacyjne jest już uregulowane w ustawie z 24 lutego 2017 roku o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia ( Dz. U. Z 2021 r. poz. 1297). Absolwenci szkół obecnie policealnych na kursie kwalifikacyjnym  przygotowanym na podstawie programu nauczania w danym zawodzie muszą pogłębiać i uaktualniać wiedzę i umiejętności wymagane przez postęp technologiczny  oraz rynek pracy.  Ustawodawca będzie monitorował aktualność listy. Powoła zespół ekspertów do zaopiniowania  wniosków z określonych zawodów, może też odmówić wpisu na listę lub z niej skreślić. Wykładowca przybliży ścieżkę jaką należy podążać aby wywiązywać się z tego obowiązku, omówi rolę Ministerstwa Zdrowia , wojewody, kandydata ubiegającego się o prawo do wykonywania zawodu oraz CMKP.

15.00-16.00 I Przygotowanie pacjenta i planowanie leczenia w zabiegach implantacji, dokumentacja badań kontrolnych.

Prowadzący: dr n. med. Tomasz Grotowski

o prowadzącym >>>

dr n. med. Tomasz Grotowski


Absolwent  Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie z 1981 roku. W kolejnych latach 1982-1985 pracował jako asystent w Zakładzie i Katedrze Protetyki PAM. Od 1985 roku na stałe mieszka we Włoszech. Tam w 1986 r. uzyskał tytuł „Dottore in Odontoiatria e Protesi Dentaria„ na Uniwersytecie w Palermo, oraz wpis do Księgi Lekarzy Włoskich. Od 1989 do 1997 r. dyrektor sanitarny w prywatnej klinice Salus-Oris w Palermo. Od 1998 r. do chwili obecnej wykonuje wolny zawód lekarza stomatologa w 3 ośrodkach : Palermo,  Aosta, Szczecin. Pracuje jako praktyk protetyk i implantolog. Działa w środowisku jako członek 13 organizacji  między innymi takich jak : ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani), AIRI (Associazione Italiana Ricerca Implantologica), AIOP (Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica), AISI (Accademia Italiana di Stomatologia Implantoprotesica), ACOI (The American College of Oral Implantology), ASO (The American Society of Osseointegration) oraz FDI  (Federation Dentaire Internationale ) czy ICOI (The International Congress of Oral Implantologists). Członek Honorowy OSIS (Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej), Active Member AAIP (The American Academy of Implant Prosthodontics). Autor kilkudziesięciu publikacji w Polsce, Francji, Rosji i we Włoszech z zakresu protetyki i implantologii, w tym książki pt. Atlas Wszczepów Dentystycznych (wyd. Bellona , W-wa 1992). Od 2005 roku zajmuje się szkoleniami lekarzy w Polsce prowadząc kursy autorskie z zakresu implantologii mało-inwazyjnej.
Wykładowca podzieli się wiedzą i własnym doświadczeniem na temat przygotowania pacjentów do leczenia rehabilitującego jamę ustną za pomocą implantów i innych uzupełnień, przedstawi swoje oczekiwania odnośnie współpracy w gabinecie specjalistycznym. Omówi ciekawe przypadki postępowania klinicznego, rolę członków zespołu i zalecenia pozabiegowe. Przedstawi niezbędną dokumentację takich zabiegów.

więcej >>>
A także:

1.    Rys historyczny rozwoju implantologii w Polsce, kryteria sukcesu implantacji dawniej i dziś.
2.    Znaczenie budowy podłoża kostnego w stabilizacji wszczepów dentystycznych.
3.    Przygotowanie sali zabiegowej do zabiegu implantacji.
4.    Diagnostyka i planowanie w implantoterapii, schemat postępowania.
5.    Błędy i problemy – czy można ich uniknąć?
6.    Przypadki kliniczne w obserwacji wieloletniej.
7.    Niepowodzenia implantacji i ich koszt biologiczny.


16.00-17.00 I Kobiety ciężarne i dzieci w profilaktyce i leczeniu, aktualne problemy i metody ich rozwiązywania w praktyce lekarza pedodonty

Prowadzący: lek. stom. Magdalena Szewczyk

o prowadzącym >>>


lek. stom. Magdalena Szewczyk


Absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej z 1986 roku, gdzie przez kolejne lata pracowała na stanowisku asystenta w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej PAM, a później w Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej w Szczecinie. Uzyskała specjalizację I stopnia ze stomatologii ogólnej oraz specjalizację II stopnia ze stomatologii dziecięcej. Jest członkiem PTS, PTSD, PASD. Prowadzi specjalistyczny gabinet stomatologiczny, o profilu stomatologia ogólna i dziecięca,   nieprzerwanie od 1991 roku. Jest opiekunem młodych lekarzy w trakcie szkolenia podyplomowego i specjalizacyjnego oraz przyszłych asystentek i higienistek w trakcie praktyk zawodowych. Z pasji do nauczania ukończyła studia podyplomowe na kierunku Dydaktyka Medyczna w PUM, a dla zapewnienia pełnego rozwoju swojej praktyki zawodowej również studia podyplomowe na kierunku Nowoczesne zarządzanie w służbie zdrowia w W SAP w Szczecinie. Jest egzaminatorem zawodowym dla kwalifikacji asystentki i higienistki stomatologicznej i  technika dentystycznego.
​​
Marzec jest miesiącem zdrowia jamy ustnej, mamy społeczną izolację, w tym roku nadal jest inaczej. Mijają 2 lata od wybuchu pandemii Covid-19. Temat wykładu opisuje stan aktualny jak działać i realizować zaplanowany na kilka lat projekt,  jak objąć działaniami edukacyjnymi rodziców i opiekunów dzieci do 3 r.ż, a także lekarzy, pielęgniarki i położne. Obecnie kobiety w ciąży są  szczególnie zainteresowane swoim zdrowiem, ale również zdrowiem i rozwojem oczekiwanego dziecka. Podkreślimy rolę członków zespołu stomatologicznego, którzy mają niepowtarzalną możliwość, aby ciągle przekonywać przyszłych rodziców o obowiązku dbania o stan zdrowia swojej jamy ustnej, jak i malutkiego dziecka oraz przekonać do jak najwcześniejszej wizyty w gabinecie dentystycznym. Wykładowca omówi, na przykładach z własnej praktyki lekarza pedodonty co może zapewnić dzieciństwo bez próchnicy. Podzieli się swoimi długoletnimi doświadczeniami dotyczącymi praktycznych aspektów opieki stomatologicznej nad małymi dziećmi, w szczególności wczesnej profilaktyki próchnicy . 17.00-17.15 I Podsumowanie kursu, dyskusja