VisCalor i VisCalor bulk, poprzez zastosowanie unikalnej technologii lepkości zależnej od temperatury, po podgrzaniu poza jamą ustną uzyskują niską lepkość. Dzięki temu zapływają optymalnie do podcieni i adaptują się do ścian oraz dna ubytku, eliminując zastosowanie płynnych kompozytów. Następnie, materiały szybko schładzają się do temperatury ciała i stają się plastyczne, gwarantując łatwe i skuteczne modelowanie. Bardzo długa i wąska kaniula ułatwia bezpośrednie nałożenie materiałów w obszarach trudno dostępnych, bez pęcherzy powietrza. Duża zawartość wypełniacza (83% wag.) oraz niski skurcz objętościowy (1,4% obj.) sprawiają, że materiały VisCalor są klasą samą w sobie wśród materiałów kompozytowych.
​​