Celem Azure HT Technology było stworzenie pilników niezwykle elastycznych, a jednoczeoenie bardzo odpornych na złamanie nawet w skomplikowanych
przypadkach klinicznych.
Endostar E3 Azure
> bezpieczny dzięki zwiększeniu odporności na złamanie,
> niezwykle elastyczny, co umożliwia opracowanie najbardziej zakrzywionych kanałów,
> efektywny i łatwy w użyciu system
 
Azure HT Technology – kolor mocy
Obróbka termiczna Azure HT Technology, której poddane zostały pilniki niklowo-tytanowe, spowodowała zmianę struktury krystalicznej stopu niklowo-tytanowego. Dzięki temu przeprogramowano temperaturę przejścia fazy martenzytu w fazę austenitu w okolice temperatury ciała. Proces ten spowodował zmianę właściwości pilników. Można je dogiąć przed włożeniem do kanału. Pilniki łatwo dopasowują się do kształtu nawet bardzo zakrzywionych kanałów, minimalizując ryzyko perforacji, powstania stopnia lub via falsa.
 
Znacząca różnica. Nowe, wyjątkowe właściwości
Podczas pracy w kanale (w okolicach temperatury ciała) pilnik zachowuje zalety martenzytu i austenitu.
MARTENZYT
> bardzo duża elastyczność
> wstępne dogięcie do krzywizny kanału
> większa odporność na złamanie
 
AUSTENIT
> sprężystość
> duża i efektywna zdolność cięcia
> odporność na ukręcenia