Zawiera wyłącznie aktywne substancje, bez rozcieńczalników, dzięki czemu nie ulatnia się podczas użytkowania. Jego właściwości samoneutralizujące zapewniają bezpieczeństwo tkanek i eliminują ryzyko powstania nadwrażliwości pozabiegowej.
  • wszystkie kroki procedury: wytrawianie, kondycjonowanie i wiązanie odbywają się w jednym etapie, a całość zajmuje jedynie 50 sekund
  • wśród najpopularniejszych systemów samowytrawiających OliEtch Bond wyróżnia się doskonałymi wartościami siły wiązania