Uniwersalny kompozyt nanohybrydowy o płynnej konsystencji, przeznaczony do wszystkich klas ubytków, korekty kształtu, podniesienia zwarcia oraz cementowania. Ilość wypełniacza równa materiałom o tradycyjnej konsystencji warunkuje wysoką wytrzymałość mechaniczną i estetykę. Konsystencja typu flow ułatwia aplikacje. Obie te cechy czynią z CLEARFIL MAJESTY™ ES flow materiał doskonały, który ułatwia wykonanie trwałych wypełnień o najwyższych walorach estetycznych. Dostępny w trzech różnych gęstościach i szerokiej kolorystyce.