Przedstawiamy pierwszy zintegrowany stomatologiczny system obrazowania – wewnątrzustny skaner 3D, który jednocześnie:

- wspomaga wykrywanie próchnicy na powierzchniach stycznych dzięki obrazowaniu w bliskiej podczerwieni, bez użycia szkodliwego promieniowania;
- rejestruje wyciski 3D i zdjęcia w realistycznych kolorach;
- umożliwia śledzenie zmian stanu zdrowia jamy ustnej w czasie oraz udostępnia symulator wyników leczenia.

Zachodzące zmiany w zdrowiu jamy ustnej mogą być trudne do śledzenia, a jeszcze większe problemy sprawia informowanie o nich pacjenta bez odpowiednich narzędzi wizualizacyjnych. Teraz możesz proaktywnie omawiać z pacjentem opcje leczenia dzięki technologii iTero TimeLapse. Skanowanie podczas każdej wizyty pozwala zbudować rozległą dokumentację cyfrową. Dynamiczne obrazy 3D i zdjęcia w realistycznych kolorach ułatwiają diagnostykę i udzielanie porad z zakresu zdrowia jamy ustnej. Pacjenci mają okazję zobaczyć, jak mogą wyglądać ich zęby po wyprostowaniu dzięki symulatorowi wyników leczenia Invisalign. A stosowanie na bieżąco narzędzia oceny postępów leczenia Invisalign wzmacnia zaufanie i motywację do przestrzegania opracowanych dla pacjenta zaleceń