Ceramika posiada bardzo naturalny wygląd, niski skurcz, brak podatności na pęknięcia, oraz wysoką plastyczność materiału podczas tworzenia pracy. Zawdzięcza to naturalnym składnikom pochodzących głównie z Norwegii. Materiał ten jest wolny od syntetycznych wypełnień oraz poddawany kontroli na każdym etapie produkcyjnym. Dodatkowo wykonana korona posiada naturalny fluorescencyjny efekt w świetle UV. Używać z metalami o współczynniku rozszerzalności cieplnej (CTE/WRC) 14,0-14,6 x 10 -6 K-1 mierzone w temperaturze 25-600ºC.