Pole obrazowania tomograficznego od 3x4 do 20x20 cm, voksel 70 µm, wbudowany skaner twarzy, pantomograf i skaner wycisków spełnią oczekiwania lekarzy dentystów wszystkich specjalności chcących lepiej planować i wizualizować swoje zabiegi.
 
Pole obrazowania 20x20 cm uzyskiwane jednym skanem (bez wykorzystywania tzw. stichingu) pozwala na precyzyjną diagnozę i planowanie do zabiegów ortognatycznych, chirurgii plastycznej i ortodoncji.
 
Najwyższa rozdzielczość dostępna na światowym rynku (voksel 70 µm) gwarantuje wyraźnie zobrazowane nawet najmniejsze struktury anatomiczne.
 
Protokół badania tomograficznego w trybie szybkiego skanu umożliwia wykonanie badania wraz z rekonstrukcją w niecałe 10 sekund. Szybki obrót głowicy i dawka promieniowania porównywalna do tej otrzymywanej przy panoramie znajduje idealne zastosowanie w diagnostyce dzieci oraz diagnostyce śród- i po-zabiegowej.
 
Wbudowany skaner CT wycisków zastępuje skaner wewnątrzustny lub stolikowy i pozwala w szybki sposób uzyskać precyzyjny model STL całego łuku zębowego.