Dostępna wersja jezdna. Szczelina 0,4mm!
KORZYSTNE FINANSOWANIE do 96 miesięcy!