Jedyny tego typu aparat na świecie z dotykowym wyświetlaczem LCD do ustawiania parametrów ekspozycji
 
Szczelina promieniowania 0,4mm
 
Przeznaczony jest do wykonywania zdjęć wewnątrzustnych  punktowych, zgryzowych i zgryzowo-skrzydłowych
 
PHOT XIIS sterowany jest za pomocą mikroprocesora, wyposażony w stałoprądowy generator wysokiej częstotliwości DC
 
Generuje najwyższej jakości obrazy zarówno na materiale światłoczułym, jak i na sensorze cyfrowym
 
Generator wysokiej częstotliwości redukuje dawkę promieniowania do absolutnego minimum
 
Czas ekspozycji programowany od 0,01 do 2,00 sek
 
Zdalne automatyczne sterowanie daje możliwość programowania czasów naświetlania dla poszczególnych partii uzębienia i wybór ekspozycji poprzez naciśnięcie jednego przycisku.
 
Pozostałe możliwości ustawień to jednoprzyciskowe przełączanie trybu 60 lub 70 KV, oraz trybu klisza / zapis cyfrowy, a także zmiana prądu lampy 3 lub 6 mA
 
Aparat posiada funkcję mikroprocesorowej kontroli sprawności aparatu, oraz funkcję sprawdzania poprawności obsługi
 
Wyposażony jest w przycisk wyboru długości stożka i przycisk wyboru czułości kliszy
 
Wersje aparatu : ścienna, jezdna, stojąca, sufitowa