• Completely new drive concept with autonomous assistance system (patent pending), which makes canal preparation much safer, more efficient and amazingly simple.
 • Całkowicie nowa koncepcja napędu z autonomicznym systemem wspomagania (objętym zgłoszeniem patentowym), który sprawia, że przygotowanie kanału jest znacznie bezpieczniejsze, bardziej wydajne i niezwykle proste.
 • Digital assistance system, which uses complex algorithms to control the file movement at millisecond intervals. The rotary motion and speed are continuously controlled based on current intensity and torque.
 • Cyfrowy system wspomagania, wykorzystujący złożone algorytmy do kontrolowania ruchu pilnika w odstępach milisekund. Ruch i prędkość obrotowa są stale kontrolowane w oparciu o natężenie prądu i moment obrotowy.
 • CanalPro Jeni is named after its developer Prof. Dr. Eugenio Pedullà and automatically adapts to the individual root canal anatomy, working in unison with the mechanical and chemical preparation every step of the way.
 • CanalPro Jeni został nazwany na cześć swojego twórcy prof. dr Eugenio Pedullà i automatycznie dostosowuje się do indywidualnej anatomii kanału korzeniowego, pozostając na każdym kroku w zgodzie z mechanicznym i chemicznym sposobem opracowania kanału.
 • Owing to the smart control of the CanalPro Jeni motor, the up and down movements (pecking) which are necessary with conventional preparation systems are no longer necessary. The user simply moves the root canal file steadily from coronal to apical while applying slight pressure.
 • Dzięki inteligentnemu sterowaniu silnikiem CanalPro Jeni, nie ma konieczności stosowania ruchów w górę iw dół (dziobanie), które są niezbędne w konwencjonalnych systemach opracowywania kanałów, Użytkownik po prostu przesuwa pilnik równomiernie od części koronowej do wierzchołkowej, stosując niewielki nacisk.
 • Integrated apex locator and acoustic signals for even more safety in mechanical and chemical preparation
 • Zintegrowany endometr oraz sygnały akustyczne dla zapewnienia jeszcze większego bezpieczeństwa podczas mechanicznego i chemicznego opracowywania kanałów
 
 • Comfortable application with full flexibility
 • Wygodna aplikacja zapewniająca pełną elastyczność.
 
 • Innovative technology for your successful endodontic treatment
 • Innowacyjna technologia umożliwiająca skuteczne leczenie endodontyczne.