Posiada właściwości rozpuszczania gutaperki i materiału uszczelniającego (szczególnie na bazie tlenku cynku i eugenolu), czyniąc je łatwiejszymi do usunięcia z kanału korzeniowego podczas powtórnego leczenia endodontycznego.
 
Zalecany jest szczególnie w przypadkach:
–  utrudnionego usuwania gutaperki z kanałów zakrzywionych,
–  usuwania mocno skondensowanej i stwardniałej gutaperki oraz materiału uszczelniającego.
 
GUTAP ORANGE jest przydatny także podczas oczyszczania narzędzi stomatologicznych z resztek gutaperki i materiału uszczelniającego.
 
Opakowanie: Butelka z dołączonym zakraplaczem, 10 ml
 
Wytwórca: CHEMA-Elektromet, www.chema.rzeszow.pl