Dokładne dopasowanie wykonane dla każdego Pacjenta indywidualnie, dostosowane do sytuacji w jamie ustnej, podążające za kształtem oszlifowanego zęba.

Zapewnia najlepszą estetykę wykonanej pracy protetycznej.

Dzięki wykorzystywaniu biokompatybilnych materiałów biozgodność osiąga najwyższy poziom.
Optymalnie zaprojektowany przebieg stopnia łącznika powoduje zredukowanie do minimum prawdopodobieństwa ryzyka powikłań pericementitis.

​Kształt łącznika indywidualnego to możliwość precyzyjnego i najkorzystniejszego profilu wyłaniania, czyli optymalnego podparcia tkanek miękkich.