Charakterystyka igieł: 
- Cieńsze ścianki rurki w stosunku do standardowych igieł.
- Nawet o 30% większa średnica wewnętrzna igły (zależnie do rozmiaru).
- Większa przepustowość niż w standardowej igle w tym samym rozmiarze.
- Większa ostrość igły uzyskana poprzez odpowiedni kąt zaostrzenia jej końca.