Takie  sztywne  mocowanie zmniejsza naprężenia mechaniczne wywierane na każdy implant podczas żucia i zapobiega ryzyku mikroruchów, sprzyjając stabilności implantów podczas wczesnych etapów integracji z kością. 


Zalety Produktu:

•      Bezpieczeństwo i przewidywalność przy natychmiastowym obciążeniu.

•      Spełnia zapotrzebowanie pacjentów na natychmiastowe oraz trwałe uzupełnienia .

•      Zabieg chirurgiczny i dostarczenie protezy w tym samym dniu.

•      Łatwość i wygoda w obsłudze.

•      Sztywne szynowanie implantów minimalizuje ryzyko przemieszczania się transferów wyciskowych, oraz minimalizuje ryzyko uszkodzenia implantu podczas faz gojenia.

•      Standaryzowany protokół ze specjalnie zaprojektowanymi komponentami w celu skrócenia wizyt i obniżenia całkowitych kosztów leczenia.

•      Natychmiastowe wzmocnienie uzupełnienia tymczasowego podbudową tytanową.

•      Brak ryzyka zniekształcenia podczas pobierania wycisków.


Urządzenie wyposażone jest w dotykowy ekran gwarantujący komfort prostego wyboru wszystkich dostępnych opcji urządzenia. Wraz z spawarką dostarczany jest również sterownik nożny umożliwiający pewną redukcję mocy za pomocą stopy.