SmartBone® jest wytwarzany przez połączenie bydlęcej mineralnej matrycy kostnej z bioaktywnymi resorbowalnymi polimerami i fragmentami kolagenu.
Ta nowa koncepcja złożonego biomateriału sprzyja szybkiemu wzrostowi komórek kostnych pacjenta w SmartBone®, podczas gdy jego biopolimery ulegają degradacji, zapewniając doskonałą integrację i osteogenezę.

SmartBone zapewnia:

•      wysoką odporność na obciążenie,

•      wysoką stabilność objętościową (> 95%); polimery chronią kość przed wczesną resorpcją,

•      wysoka wytrzymałość na wkręcanie śrub mocujących oraz implantów.


SmartBone® wspiera:

•      promowanie adhezji i kolonizacji komórek krwi,

•      gwarantuje wysoką hydrofilowość, zwiększając w ten sposób chemiczną kaskadę sygnałów, która promuje proces osteogenezy.

 SmartBone® posiada otwartą i połączoną wewnętrznie porowatą strukturę. Mikrostruktura kompozytowej matrycy SmartBone® silnie przypomina ludzką kość pod względem porowatości.

SmartBone® jest całkowicie resorbowany i zastępowany kością pacjenta w ciągu 1-2 lat: ten doskonały wynik zapewnia istotną, funkcjonalną integrację implantu i kości.
SmartBone® jest wyjątkowo biokompatybilny i jest w pełni zgodny z wymaganiami ISO 10993-1.


SmartBone® jest idealnie dopasowany do potrzeb lekarzy dentystów:

•      regeneracja ubytków periodontologicznych,

•      regeneracja zębodołów poekstrakcyjnych,

•      regeneracja ubytków między ścianą wyrostka zębodołowego a implantami zakładanymi natychmiastowo,

•      poziome odbudowy wyrostka zębodołowego,

•      elewacja zatoki szczękowej,

•      odbudowa wyrostka zębodołowego w miejscach implantacji z wystarczającą ilością kości rezydualnej i dobrym ukrwieniem.

SmartBone® posiada bardzo wysokie właściwości mechaniczne:

•      charakteryzuje się elastycznością, przy czym jednocześnie znosi 3 razy większe maksymalne obciążenie niż konkurencyjne produkty.

Dzięki mikrokompozycji materiału SmartBone® produkt niezwykle szybko nasyca się krwią (średnio 38% objętości natychmiast pochłania świeżą krew), umożliwiając tym samym solidną osteointegrację.

Mikrostruktura i skład SmartBone® sprzyjają kolonizacji komórek.

SmartBone® jest stopniowo zastępowany przez nową kość witalną: osteoblasty są widoczne zarówno w stanie aktywnym, jak i w stanie spoczynku, kiedy po uformowaniu dojrzałej kości blaszkowatej stają się osteocytami, o czym świadczą luki.
Po 2,5 roku przeszczep został całkowicie zastąpiony własną kością pacjenta, a osteogeneza utworzyła blaszkowatą kość z liniami cementowymi; istnieją dowody dużej ilości osteocytów wewnątrz luk i dobrej angiogenezy.
SmartBone® w połączeniu z kością autogenną tworzy doskonały układ osteoindukcyjny.