Dostępne średnice dysku  98,5 mm i 95 mm, w wysokościach: 16mm, 20mm i 25mm
 
TriLor™ to przede wszystkim:
• Matryca z żywicy termoutwardzalnej z wielokierunkowym wzmocnieniem z włókna szklanego.
• Możliwość tworzenia trwałego, estetycznego uzupełnienie na implantach.
• Lekkie, sprężyste belki i podbudowy dla tlenku cyrkonu, dwu-krzemianu litu, akryli i kompozytów.
• Kolor materiału oraz jego fizyczna charakterystyka jest bardzo zbliżona do naturalnej kości i sprawia, że jest to idealne, nie zawierające metali rozwiązanie do odbudowy.
 
Materiał można wykańczać przy pomocy mikrosilnika protetycznego.
 
 Właściwości mechaniczne
 Wytrzymałość na rozciąganie 380 Mpa
 Wytrzymałość na zgniatanie 540 Mpa
 Odporność na rozciąganie 2 %
 Moduł E 26 GPa
 Wytrzymałość na ściskanie 530 MPa
 Odporność na siłę uderzenia 300 KJ/cm2
 Twardość wg Shore’a 90
 Gęstość 1,8 g/cm3
 Absorpcja wody < 0,05 %