W ramach XVIII Międzynarodowego Kongresu Stomatologicznego DENTAL SPAGHETTI odbędą się 4 kursy:

 SEMINARIUM ESCD - Funkcjonalne planowanie leczenia - ważne parametry okluzyjne
i ortodontyczne.

Podczas kursu zostaną poruszone zagadnienia planowania funkcjonalnego leczenia w stomatologii i planowania leczenia dygitalnego w prosty sposób (dr Agnieszka Kulik - Srebrny Członek Grupy Style Italiano). Dr Marco Nicastro (wiceprezydent ESCD) omówi ważne parametry okluzyjne decydujące o końcowym wyniku estetycznym leczenia.
 

 KOMPOZYT- ZĘBY PRZEDNIE - ABC zamykania diastem materiałami kompozytowymi

Dr Paulo Monteiro poprowadzi kurs omawiając wskazania, przeciwskazania, sposoby radzenia sobie z koferdamem w przypadku diastem, najczęstsze problemy oraz odpowie na pytania, jak dopasować kolor, uniknąć przebarwień, ukruszeń i przedstawi najważniejsze "triki i tipy" z filozofii Style Italiano.
 

 KOMPOZYT - ZĘBY BOCZNE - ABC funkcjonalnej odbudowy zębów bocznych. Jak dokumentować swoje odbudowy i jak się uczyć na własnych błędach

Dowiemy się od profesora Louisa Hardana, m.in. jak wykonać odbudowę zębów bocznych, aby nie była za wysoka, gdzie umieszczać bruzdy i dołki, jak dokumentować bez drogiej aparatury fotograficznej, przyśpieszyć swoją pracę i pozostać bardzo dobrym dentystą itp.
 

 ENDODONCJA - Minimalizacja ryzyka podczas leczenia endodontycznego w oparciu o rozwiązaniasystemowe Maillefer

Kurs z wykorzystaniem systemu Wave One Gold + Wave One Gold Glider oraz nowego systemu do obturacji kanałów termoplastyczną gutaperką.
Dowiemy się od dra Marco Martignoni o najczęstszych błędach podczas leczenia kanałowego, jak uniknąć złamania instrumentów maszynowych, a także jak prawidłowo przygotować zęba do leczenia endodontycznego – izolacja. Kolejnymi tematami będzie diagnostyka radiologiczna, wstępne i ostateczne opracowanie kanału narzędziami recyprokalnymi Wave One Gold oraz dezynfekcja i trójwymiarowe wypełnienie kanału – najnowsze rozwiązania i techniki.
 

 

To wszystko w ciągu 2 dni w Krakowie już 12-13 kwietnia.
Zapraszamy na stronę Dental Spaghetti oraz do rejestracji na kursy.
Do końca lutego obowiązują niższe ceny!